לוגו בית המעשר
|

רשימת מפעלים, חנויות ומחלקות דגים – למהדרין

א' סיון התשפ"ג | 21/05/2023

רשימת מפעלים, חנויות ומחלקות דגים
למהדרין – ללא חשש תולעים וטפילים

תחת הכשרות המהודרת שע”י ‘המכון למצוות התלויות בארץ’
בראשות הגאון רבי שניאור זלמן רווח שליט”א