לוגו בית המעשר
|

פעילות מוקד בעניני רפואה בערב יום הכיפורים

י"א תשרי התש"פ | 10/10/2019

בסייעתא דשמיא גדולה זכה בית ההוראה שע”י ‘משכן התורה’ בראשות הגרש”ז רווח שליט”א להפעיל לקראת יום הכיפורים מוקד טלפוני למענה בנושאי רפואה יחד עם יועצי ארגון ‘בוני עולם’ ורופאים אשר השיבו לשאלות הפונים בכל נושא וענין רפואי הקשור לצום.

ארגון ‘בוני עולם’ העמיד לרשות המוקד את היועץ הרפואי הנודע הרב שמעון ברונר, כשהוא מגובה טלפונית בד”ר מיכה באום לשאלות שהצריכו זאת.

.רבני בית ההוראה, הרבנים הגאונים רבי יהושע בחר שליט”א רבי דניאל רווח שליט”א רבי גבריאל טל שליט”א. רבי דביר עמר שליט”א

הרבנים סיכמו בסיפוק את הצלחת המוקד והמענה ההלכתי אשר ניתן לרבים הפונים אשר ביקשו את דעת ההלכה.