לוגו בית המעשר
|

ספר ‘תולעת שני’ חלק א’

ט' אדר ב' התשע"ט | 16/03/2019

ספר ‘תולעת שני’ חלק א’

בשעה טובה יצא לאור במהדורה חדשה הספר ‘תולעת שני’ חלק א’ על דיני חרקים במזון, מאת יו”ר המכון הרה”ג שניאור ז. רווח שליט”א. המהדורה יצאה לרגל חתונת בתו של ראש המכון בשעה טובה ומוצלחת. והושקעו בה מאמצים מרובים בההדרת התוכן והעיצוב בכדי שיהא ‘תורה מפוארת בכלי מפואר’.

בספר זה נידונו בהרחבה יסודות איסור חרקים וכן סוגי השרצים והחרקים האסורים באכילה ועלולים להימצא במיני האוכלים השונים. ספר זה מבוסס על עיקרי הדינים בתוספת ביאור והרחבת הדברים  החל מסוגיות הש”ס וכלה בדעות הפוסקים. ובסופו סקירה אנטומולוגית רחבה על מיני החרקים ואופן התפתחותם ורבייתם, סקירה אשר מלווה בתמונות צבע ובפירוט נרחב על כל סוגי הירק והפרי למיניהם.

אנו תקווה כי מאמצים אלו ישאו פרי, ויגבירו את המודעות והצורך להישמר ולהקפיד על אשר אנו מכניסים לתוך פינו.

לקניית הספר לחץ כאן