לוגו בית המעשר
|

סיור משתלות

סיור משתלות לקראת שנת השמיטה

כ"ג סיון התשפ"א | 03/06/2021

סיור משתלות לקראת שנת השמיטה

עם התקרב שנת השמיטה אשר כבר בפתחנו, מתקבלות במכון בקשות מצד גופים שונים ובהם עיריות, משתלות ועוד, המבקשות הכוונה להתנהלות נכונה לקראת שנת השמיטה. הגאון הרב שניאור זלמן שליט”א ראש המכון ערך בתקופה האחרונה סיור במשתלות החפצות לנהוג על פי כל כללי ההלכה בכל השנים בענייני ערלה  וכלאיים וכעת נערכות גם לקראת שנת השמיטה. ראש המכון הנחה את בעלי המשתלות כיצד לנהוג בכדי לספק לצרכנים לפני השמיטה ולאחריה עציצים באופן המותר על פי ההלכה.

בתמונה, הביקור במשתלת אריאל בישוב קריית יערים, במהלך הביקור שיבח הרב שליט”א את בעלי המשתלה על ההקפדה בהלכות כלאיים וכי אשר הכנה של עצי האגס שברשותם בשם בטולופליה שהוא ללא איסור הרכבה של כלאיים לעומת הכנות המצויות היום שהם ברוב המקומות מורכבות על כנת פרי החבוש.

כמו כן על ההקפדה על צורת ההרכבה המותרת לכתחילה בעצי האשכוליות.

וההרכבה המותרת שבפיסטוק שזה מורכב על זן פיסטוק אחר או על אלת הבטנה ולא על אלה אטלנטית.

(לפירוט סוגי ההרכבות המותרות והאסורות ראה בספר חלקת השדה חלק ג’ כלאיים סימן ב’).