לוגו בית המעשר
|

הראשון לציון הרב שלמה עמאר שליט"א ביחד עם הגאון רבי שניאור זלמן רווח שליט"א

סיור אצל גדולי ישראל לקראת השמיטה

ל' סיון התשפ"א | 10/06/2021

ראש המכון למצוות התלויות בארץ בסדרת ביקורים בבתי גדולי ישראל

הגאון הרב שניאור רווח שליט”א ערך לקראת שנת השמיטה סדרת ביקורים נרחבת אצל גדולי ישראל שליט”א, מטרת הסיור הייתה לעדכן ולהתייעץ בענייני השמיטה השונים, והפעולות שהמכון נערך לקראתם בשנת השמיטה הקרובה.
הרב שליט”א הציג בפני הרבנים את פעילות המכון בקרב החקלאים שומרי השמיטה, את הפעילות בהפצת תורת השמיטה וכן את אופני הנחלתה בקרב הדור הצעיר.
הביקור החל בחדרו של הראשון לציון רבי שלמה משה עמאר שליט”א רבה של ירושלים שם התקיימה התייעצות מקיפה על כלל פעילותו של המכון. הראשל”צ התעניין בעיקר כיצד המכון פועל בקרב לימוד מושגי השמיטה לכלל הציבור ובפרט לצעירי הצאן. בדבריו ביקש כי המכון יעודד את הציבור להקדיש זמן במהלך סעודות שבת קודש ללימוד הלכות השמיטה, כל אב ילמד את בני ביתו באופן אישי את ההלכות, וציין כי הספר “שבת הארץ” שבהוצאת המכון הינו אמצעי נפלא לצורך הלימוד הנ”ל אשר בו מושגי ההלכה ופרטיה בהירים היטב.
גם בלשכתו של הגאון רבי דוד לאו שליט”א הרב הראשי לישראל, ניכרה ההתפעלות מיצירות המכון, הגר”ד לאו בדבריו שיבח את המכון והעומד בראשו וציין כי ה”חצוצרות” עליהם קראנו בחומש בפרשיות השבוע, הם ה’כלים’ בהם צריך להעביר מסר לציבור, וכל דור יש את החצוצרות המתאימות לאותו דור וחובה עלינו להתאים לכל דור את שיטת העברת המסרים. בכך הוא העביר את התפעלותו מהצורה בה מעביר המכון את ההלכות והמושגים לכל אדם ברמה המתאימה לו. כמו כן סיפר כי כמה פעמים ראה חשיבות להזמין את הגרש”ז רווח לישיבות מועצת הרבנות הראשית בכדי שיפרוס את משנתו בכמה עניינים הלכתיים שהוא בקיא בהם, כשהרבנים שליט”א נהנו ממנו עצה ותושייה.
הסיור המשיך לעיר בני ברק והתרגשות ניכרת אחזה ברבני המכון עת נכנסו למעונו של שר התורה מרן רבי חיים קנייבסקי שליט”א, ראש המכון הציג בפניו את ספרי המכון כשמרן שליט”א מביע התפעלות ומברך את ראש המכון על פעילותו בקרב החקלאים לעידוד שמירת השמיטה בברכתו המפורסמת “ברכה והצלחה”, כמו כן בירך את החקלאים שומרי השמיטה בברכת ברכה והצלחה מיוחדת.
הגאון רבי שמעון בעדני שליט”א חבר מועצת חכמי התורה, המלווה את המכון מאז הקמתו חזר והדגיש בדבריו כי מאז ומתמיד כל פעילות המכון מבורכת והסייעתא דשמיא לא משה בכל הדברים ובירך וחיזק את שומרי השמיטה ואת העוסקים בלימוד הלכות השמיטה.
ראש הישיבה הרב מאיר מאזוז שליט”א שיבח את פעילות המכון אשר מוכרת לו שנים רבות, שוחח עם ראש המכון בהלכה בעניני שמיטת קרקעות ושמיטת כספים, בתוך דבריו הראה את התפעלותו מהספר לתלמידים ומשילוב האמצעים הוויזואליים בספר, ואף הציע לערוך חוברת בכריכה רכה על מנת שיזכו עוד נערים ללמוד את ההלכות והדינים.