לוגו בית המעשר
|

סדר תפילות לחגי תשרי

כ"ט אלול התש"פ | 18/09/2020

הברכון המושלם לחגי תשרי בהוצאת המכון למצוות התלויות בארץ

להורדה לחץ על הברכון

עוד מוגש לפניכם ‘קובץ הלכות’ בעניני אכילת הסימנים בראש השנה

להורדה לחץ על שער הגליון