לוגו בית המעשר
|

מעמד לשנת השמיטה

מעמד מרכזי לשנת השמיטה

ט"ז אלול התשפ"א | 24/08/2021

מעמד רב רושם בראשות מרנן ורבנן רבני ישראל שליט”א בכינוס הערכות והוקרה מרכזי של המכון לרכזים מפקחים ומשגיחים לקראת תחילת שנת השמיטה

המעמד נערך ביום ראשון יד אלול בקמפוס ‘משכן הכינוסים’ והשתתפו בו למעלה ממאה רבנים המשמשים בתפקידים שונים במסגרת המכון.

בערב שמעו הרבנים והפעילים דברי חיזוק והוקרה מגדולי ישראל שליט”א אשר טרחו ובאו להשתתף במעמד להביע את הוקרתם למכון התורה והמצות ולעומד בראשו

במהלך האירוע חולק למשתתפים שי ערכה לשמיטה. בסיום האירוע יצאו המשתתפים עם מטען חיזוק והעצמה על מסירותם בשטח.

הראשל”צ הגרש”מ עמאר אמר באירוע המכון בראשות ידידי הגאון הגדול הגרש”ז רווח פועל לש”ש לקיום מצות השמיטה לכתחילה. לבקשתי האישית כתב הרב ספר הלכות מונגש לילדי ישראל.

דברי הגר”מ בן שמעון: לקראת שבת לכו ונלכה, אשריכם שזכיתם ליטול חלק פעיל בהכנות לשנת השמיטה הקרויה בתורה ‘שבת להשם’

 

הרה”ר הג”ר דוד לאו אמר כשיש הרבה טהרה קמים המפריעים. הפעילות שלכם לדאוג לכשרות של עם ישראל זה תשובת המשקל.