לוגו בית המעשר
|

‘מנוי זהב’ במכון למצוות

‘מנוי זהב’ לכלל פעילות המכון, בתוספת למנוי ב’בית המעשר’ להפרשת תרומות ומעשרות. מנוי זה הינו נושא בעול החזקת המכון החשוב.

המכון למצוות התלויות בארץ מפעיל בכל השנה:

  • קו הוראה אשר נותן מענה לשאלות בתרומות ומעשרות.
  • אברכים העוסקים בתורת זרעים.
  • טובי העורכים והמגיהים העוסקים בהוצאת ספרי המכון על מצוות התלויות בארץ.

השתתף עמנו בהוצאת הספרים והבא ברכה אל ביתך.

הוראת קבע חודשית בסך של 18 שקלים הנך מצטרף כ’מנוי תומך’ ונושא עמנו בעול החזקת המכון, האברכים והוצאת הספרים

ומקבל:

  • אפשרות לעשר פירות וירקות בכל שנה לפי שנת המעשרות.
  • שני ספרים בשנה היוצאים לאור על ידי המכון.
  • מתנת הצטרפות.