לוגו בית המעשר
|

מ”מ ראש עיריית אלעד בסיור תורני במכון למצוות התלויות בארץ

כ"ג סיון התשע"ט | 26/06/2019

הרב יהודה בוטבול ביקר השבוע במכון למצוות התלויות בארץ בראשות הגאון רבי שניאור זלמן רווח שליט”א, בכדי לעמוד מקרוב על פעילות המכון וכן ללמוד את הדרכים בהם המכון פועל למען הציבור.

הרב בוטבול, עמד מקרוב על פעילות המכון הענפה זה חצי יובל שנים, למען הרבים, החל מגיל הילדות בחינוך ילדים למצוות הארץ באמצעות כלים מוחשיים, ספרים ותמונות, ועד שלב הרבנים ומורי הוראה. עמד מקרוב על פעילות המעבדה, כאשר מנהל המעבדה, מראה לו עבודה שהתבצעה בדיוק באותו זמן על בדיקת פטריות טריות. משם פנו אל המחלקה לכתבי יד, כולל אברכים, ושאר המחלקות.

את הסיור ליווה הגאון רבי שניאור זלמן רווח שליט”א ראש המכון, שהדריך וסיפר את אשר נעשה ואת אשר עושים היום בס”ד, והתוכניות לשנים הקרובות בעז”ה. בישיבה שהתקיימה בסוף הסיור, עלו נושאים ציבוריים תורניים הלכתיים שאפשר לסייע דרך המכון לכלל ישראל בכלל ולתושבי אלעד בפרט.

מן השמים סיבבו כי באותו בוקר הורגשה במכון תכונה מיוחדת, כאשר אחד מחוקרי המכון, הצליח בס”ד להגיע לכתב יד של רבינו זרחיה גוטה זצ”ל באחד מתשובותיו המפורסמות, שנותרו לעם ישראל דרך ציטוט של החיד”א בברכי יוסף מכתב ידו שהוא ראה, בסוגיית “קיום כלאי אילן”, שהוא נפקא מינה גדולה לדורינו שמלא הכלאות באילנות.

כאשר צילום הכתב יד הגיע, וחוקרי המכון היו בהתרגשות, לראות ולבחון את הפיענוח מכתב ידו שהוא כתב איטלקי, כתוב יפה ומסודר, נכנס באותו זמן הרב יהודה בוטבול מ”מ רה”ע אלעד לביקור וסיור תורני במכון.

בתום הסיור איחל ראש המכון שליט”א ברכת הצלחה מרובה לממלא מקום ראש העיר שיצליח במשימתו ובשליחותו, ולכלל הקואליציה החדשה בראשות ראש העיר הרב ישראל פרוש, שיצליחו למען כלל תושבי העיר בכל המשימות שלקחו על עצמם, ושלא תצא תקלה תחת ידם.