לוגו בית המעשר
|

מחקר תורני

לוגו של משרד התרבות והספורט

הפירסומים ה״ל בסיוע משרד התרבות והספורט

המחלקה למחקר תורני

שם הספר: ביכורי שדה הלכות מעשר עני

שם המחבר: הרב שניאור ז. רווח

היקף: 224 עמוד

שנת הוצאה: תשנ”ז

תיאור: ספר יחודי במינו המקיף את כל הלכות מעשר עני, הספר מציג את עיקרי הלכות, כאשר בחלק המקורות מרחיב על מקור הדין והטעמים. הספר כולל סוגי חוזים שונים עם העני הלכה למעשה. )לסדרה זו שייך גם הספר “ביכורי שדה” על הלכות מעשר עני, שאזל מן השוק ותמצית הדינים שבו שולבו בספר “קצירת השדה”)

 


 

מהדורה ראשונה

שם הספר: קצירת השדה הלכות תרו”מ והפרשת חלה

שם המחבר: הרב שניאור ז. רווח

היקף: 142 עמ’.

שנת הוצאה: תשנ”ח

ספר המקיף בקיצור נמרץ את הלכות מעשר עני והלכות הפרשת חלה. לספר מצורף קונטרס המבאר את נוסח הפרשת תרומות ומעשרות, החל מהמשנה, רמב”ם, השו”ע והנוסח המצוי.

מהדורה שניה

שם הספר: קצירת השדה השלם הלכות תרומות ומעשרות

שם המחבר: הרב שניאור ז. רווח

היקף: 144 עמ’.

שנת הוצאה: תשנ”ט

תיאור: ספר המקיף בהרחבה את כל הלכות תרומות ומעשרות. הספר מורכב מהלכות פסוקות, כאשר בחלק המקורות, מובא באריכות ציון מקור וטעם לכל דין. ייחודו של הספר הוא שהפסק הלכה למעשה הוא במיוחד לפי דעת מרן השולחן ערוך ורבותינו הספרדים ההולכים בעקבותיו. בסוף הספר מובא שו”ת בהלכה בדיני תרו”מ מאת המחבר.

ספר “קצירת השדה” המרכז בתוכו את הלכות תרומות ומעשרות בקיצור והלכה למעשה, ומקיף את כל התחום כולל את ההלכות הרלוונטיות לשטח החקלאי. ספר זה יצא כבר בכמה מהדורות, עקב הביקוש הרב של ספר זה הכתוב בשפה קלה וברורה ובתמצית, אך בהיקף גדול הנוגע בכל הנצרך הלכה למעשה בדינים אלו. כאשר המהדורה שלפנינו היא עדיין במתכונת הקודמת של הסדרה, בעז”ה המתכונת המורחבת עם תוספת של מאות עמודים, ואלפי מקורות וציונים חדשים, עתיד בע”ה להופיע לקראת שנת תשע”ט.


 

שם הספר: זמרת הארץ מצוות הארץ בליווי איורים

שם המחבר: הרב יהודה אדרי

היקף: 342 עמ’.

שנת הוצאה: תשנ”ח

תיאור: ספר ייחודי במינו המיועד לתלמידי בתי הספר, המקיף את כל מצות הארץ בהלכה ובאגדה. בחלק האגדה הפרקים עוסקים בשמות הארץ, שבחה של הארץ, הכמיהה לציון ועוד. הכולל בתוכו אגדות חז”ל וסיפורים מתקופות שונות עד ימינו. בחלק ההלכתי מובאים הלכות מצוות הארץ, והכל בליווי איורים, להקל על התלמידים את הבנת ההלכות. הספר זמרת הארץ פרי עטו של הרב יהודה אדרי שליט”א, נמצא בעשרות אלפי בתים, זהו ספר מיוחד וייחודי, על ארץ ישראל ומצוותיה, מקיף באריכות רבה על חשיבות ארץ ישראל הערים המקודשות בה, מצוות הישיבה בה, סיפורים ומעשים על חשיבות ארץ ישראל מדורות ראשונים עד ימינו והלכות מצוות התלויות בארץ בכל היקפה, והכל בשפה קלה וברורה לילדים, כולל איורים על דינים והלכות של כלל מצוות התלויות בארץ.


 

מהדורה ראשונה

שם הספר: תבואת השדה הלכות הפרשת חלה

שם המחבר: הרב שניאור ז. רווח

היקף: 144 עמ’.

שנת הוצאה: תשנ”ט

תיאור: ספר המקיף בהרחבה את כל הלכות הפרשת חלה. הספר מורכב מהלכות פסוקות, כאשר בחלק המקורות, מובא באריכות ציון מקור וטעם לכל דין. ייחודו של הספר הוא שהפסק הלכה למעשה הוא במיוחד לפי דעת מרן השולחן ערוך ורבותינו הספרדים ההולכים בעקבותיו. בסוף הספר מובא שו”ת בהלכה בדיני תרו”מ מאת המחבר.

 

מהדורה שנייה

שם הספר:

שם המחבר: הרב שניאור ז. רווח

היקף:

שנת הוצאה:

תיאור:

מהדורה שלישית

שם הספר: תבואת השדה הלכות הפרשת חלה

שם המחבר: הרב שניאור ז. רווח

היקף: 430 עמודים

שנת הוצאה: תשע”ז

תיאור: בשורה טובה לכל שוחרי תורה והלכה, ובפרט לעוסקים במצוות התלויות בארץ בעיון ובפסיקה, להלכה ולמעשה, עם צאתו לאור עולם של הספר ‘תבואת השדה השלם’ המורחב והמפואר, פרי עמלו של הרב המחבר שליט”א בבירור הלכותיה של מצוות הפרשת חלה יחד עם ציון מקורות והערות והרחבות.

ספר “תבואת השדה – השלם” – מכיל הלכות רבות ומגוונות, החל מהמקור עד ההלכה הפסוקה בכל ענייני הפרשת חלה, הספר משמש ככלי עזר מצוין, למורי הוראה, לועדי כשרות, על האופנים השונים והאפשרויות המגוונות בבתי מאפה ובקונדטוריות, משמש ככלי עזר חובה למשגיח ולעוסקים בתחום. מהדורה זו היא מהדורה חדשה הופיעה במתכונת החדשה של הסדרה, וכוללת מאות דפים ואלפי ציונים והגהות ומקורות מהמדורות הקודמות.

לספר יב סימנים המתפרסים על פני 430 עמודים ובהם כל מצוות חלה הלכה למעשה עם ציוני מקורות והערות המקיפים את כל הלכות חלה עד לרמת הפסיקה הלכה למעשה בכל עניני מצוה זו.

כדרכו של הרב המחבר שליט”א, בסוף הספר יש אינדקס מפורט המיקל על המעיין למצוא כל דבר חפץ לפי עניינו הצריך לו.

ספר זה הינו יין משובח בקנקן חדש ומהודר, הן מבחינת ההדפסה המעוצבת ברמה גבוהה והן מבחינת הכריכה המהודרת. בכך מצטרף ספר זה ליתר סדרת ‘השדה’ שעוברת שדרוג משמעותי הן בתוכן והן ברמת ההפקה המחודשת והמהודרת, זאת לאחר שהמהדורות הקודומות אזלו בס”ד עקב הביקוש הרב לספרים אלו, המאפשרים לקיים את מצוות התלויות בארץ כהלכתן תוך ידיעת המקורות והעניינים העומדים מאחורי כל הלכה.

מקום נכבד בספר זה כמו ביתר סדרת ‘השדה’ המתחדשת יש לייחד לידידנו הרה”ג רבי משה לנדאו שליט”א מגדולי הת”ח ובפרט בתחום זה של מצוות התלויות בארץ אשר ידיו רב לו זה מכבר, שיחד בלימוד בחברותא עם הרב המחבר שליט”א השתתף בספר זה כמו יתר ספרי השדה שיצאו לאור במהדורות החדשות בשנים האחרונות.

ספר זה כמו יתר ספרי השדה בהוצאתם המחודשת, יו”ל בסיוע והשתתפות רבני המחלקה התורנית של המכון למצוות.

נושאים מענינים מהספר

 • מה השיעור לחלה בקמח מלא המשווק כנקי מחרקים
 • טבלת התאמה של סוגי הקמחים השונים לשיעור בנפח המחייב בחלה
 • האם יש חיוב חלה במאפה אינג’ירה, פת פשתן, כובאנה, בלינצ’ס ועוד
 • האם אפשר להפריש חלה מקמח חו”ל על קמח מארץ ישראל
 • האם מפעל בצקים חייב להפריש חלה?
 • האם משגיח כשרות חייב לקבל מינוי כדי להפריש חלה?
 • האם חייבים להפריש חלה מאטריות, פתיתים או קוגל?
 • בורקס ממולא בשר, ושכחו להפריש מהעיסה, האם יכול להפריש מהבשר?
 • האם בעל יכול להפר הפרשת חלה של אשתו כדין שאר נדרים?

כרם שלמה זרעים

שם הספר: כרם שלמה חלק א’ שו”ת בהלכות זרעים

שם המחבר: מו”ר הג”ר שלמה משה עמאר שליט”א

היקף: 316 עמ’.

שנת הוצאה: תשנ”ט

תיאור:

שו”ת על דיני זרעים,  מאת מורה דרכו של המכון הראש”ל הגר”ש עמאר שליט”א, השאלות הן שאלות מעשיות שהגיעו מחקלאים על דיני זרעים, ועל יתר ההלכות הנוהגות בהתיישבות החקלאית. הפסיקה של מו”ר שליט”א, מהוה אבן דרך למכון  בפסיקותיו המעשיות לחקלאים.

השאלות הם על מגוון רחב של מצוות הארץ, כולל שאלות אקטואליות בזרעים ובהתיישבות החקלאית. כרך זה עוסק בדיני ערלה, כלאים, פטר חמור, הפרשת חלה, תרומות ומעשרות ושביעית. כאשר הקונטרס האחרון בספר כולו מוקדש לדיני גג ועציצים, עם היבט אקטואלי מאד לגידולים השונים ולמצעים השונים. כולל דיני ברכת הנהנין בגדל על גבם, ודין ארבעת המינים שגדלו בעציצים.


 

שם הספר: כרם שלמה חלק ב’ שו”ת בהלכות זרעים

שם המחבר: מו”ר הג”ר שלמה משה עמאר שליט”א

היקף: 256 עמ’.

שנת הוצאה: תשס”ב

תיאור: שו”ת על דיני זרעים,

מאת מורה דרכו של המכון, עיקר התשובות בחלק זה הם בסוגיות של שנת השמיטה שהגיעו מחקלאים לקראת שמיטה תשס”א. קונטרס ביאורים וחידושים על הרמב”ם הל’ שמו”י פ”א הל’ א-ה. בחלק העוסק בדיני כלאים מובאת תשובתו המפורסמת של מו”ר שליט”א בדין צמחים טרנסגניים והיתר ההנדסה הגנטית בצמחים.

כרך זה כקודמו עוסק בשאלות ותשובות סביב דיני זרעים וההלכות הנוהגות בהתיישבות החקלאית. חלק ניכר מהתשובות נשאלו ע”י רבני המכון, לקבל הדרכה והנהגה הלכה למעשה מפי מורה דרכו של המכון.

כרך זה עוסק בדיני תרומות ומעשרות,כלאים, ובעיקר סביב דיני הלכות שביעית, כולל ירידה לפרטים חקלאיים בהקשר ההלכתי שלהם.

בספר נידונו שאלות אקטואליות ולעיתים דיונים חדישים מאד שכמעט ולא נכתב עליהם בעבר ובוודאי שלא בהיקף כזה וכגון הדיון ההלכתי אודות צמחים טרסגניים – כלומר האם יש איסור כלאים בהנדסה גנטית, כאשר המחבר הכניס את ראשו בפעם הראשונה בספרות היהודית והוציא הכרעה הלכתית בנידון. וכן בדיני שביעית המורכבים כולל עניינים חקלאיים מובהקים ועוד דוגמאות מרובות.


חלקת השדה זרעים א

שם הספר: חלקת השדה חלק א’ שו”ת בהלכות זרעים

שם המחבר: הרב שניאור ז. רווח

היקף: 240 עמ’.

שנת הוצאה: תשנ”ט

תיאור: שו”ת על דיני זרעים, העוסק בשאלות אקטואליות בתחום החקלאות. בחלק זה עוסק המחבר בין הייתר בעניני משתלות באריכות יתירה, תוך הנחיות מעשיות למשתלות, כיצד למנות שנות ערלה החל משלב המשתלה. קונטרס שלם בעניני “סימנים להגדרת עץ” אודות עצים חדשים ועצים סובוטרופיים.

שאלות ותשובות על הלכות מצות התלויות בארץ. הספר הם שאלות שהגיעו מן השטח של החקלאים והמשגיחים. בספר זה דן המחבר בהרחבה אודות דינים חדשים גם ישנים בהרבה ובפרוטרוט רב. הכרך הראשון עוסק בדיני ערלה, כלאים, חלה ושביעית. בספר ניתן למצוא דיונים בהרחבה באילו מסוגי הסובטרופיים נוהג ערלה כגון בפרי הפאפיה, הפסיפלורה, האננס ועוד. דיני כלאים בהרחבה ועוד.


 

שם הספר: חלקת השדה חלק ב’ שו”ת בהלכות זרעים

שם המחבר: הרב שניאור ז. רווח

היקף: 240 עמ’.

שנת הוצאה: תש”ס

 

תיאור: שאלות ותשובות על הלכות מצוות התלויות בארץ. על דיני זרעים, העוסק בשאלות אקטואליות בתחום החקלאות הספר עוסק בדיני תרומות ומעשרות בהרחבה גדולה. בדיני גבולות הארץ ומתנות עניים. בספר דן המחבר בהרבה עניינים אקטואליים וניתן לראות מו”מ שדן בהרחבה לפני פוסקי דורנו. בקונטרס גבולות הארץ, דן המחבר בהרחבה על הגבול הדרומי מערבי של א”י, דין נתיבות אופקים וכל היישובים הסמוכים. דין מרכז הארץ רמלה ולוד. ודין הגבול הצפוני של ארץ ישראל נהריה, שלומי והסביבה.


ט.

שם הספר: חלקת השדה ג’

שם המחבר: הרב שניאור ז. רווח

היקף:

שנת הוצאה:

תיאור: שאלות ותשובות בכלל הלכות מצוות הארץ, ובין הייתר בהלכות תרומות ומעשרות במפעלים, הלכות נתינת המעשרות למקבליהם ועוד. שו”ת בדיני ערלה, כגון: ברכת האילנות על אילנות שהם ערלה. דיני ערלה לאחר גימום הצמח. ערלה בעלי צבר הנאכלים, בעלי גפנים ועוד. שו”ת בדיני כלאים, כגון: כלאי אילן כולל טבלת ההרכבות המצויות בימינו. כמה תשובות בדיני כלאי הכרם באריכות ובפירוט, והכל תשובות הלכה למעשה באופנים השונים שהחקלאים נפגשים עמם. שו”ת בדיני הפרשת חלה, ובעיקר הדין אם יש חובת שריפת החלה גם בימינו. שו”ת בדיני שביעית, שאלות ותשובות הלכה למעשה בדינים רבים בשנת השבע. ולבסוף תשובה נוספת על גבולות הארץ.


י.

שם הספר: חלקת השדה ד’

שם המחבר: הרב שניאור ז. רווח

היקף:

שנת הוצאה:

תיאור: בשורה טובה לכל שוחרי תורה והלכה, ובפרט לעוסקים במצוות התלויות בארץ בעיון ובפסיקה, עם צאתה לאור עולם של יצירת המופת, ‘שו”ת חלקת השדה חלק ד’, ובו שאלות ותשובות מאמרים ובירורים בדיני מצוות התלויות בארץ ובסופו תוכן עניינים מפורט. בספר 45 סימנים המתפרסים על פני 286 עמודים ומתחלקים למדורים שונים במצוות התלויות בארץ, חדש, ערלה ונט”ר, כלאים, חלה, תרו”מ, שביעית וגבולות הארץ. התשובות עוסקות בהלכה ולמעשה תוך הבאת המקורות בהרחבה, והכל בשפה קולחת ברורה ונעימה למען ירוץ הקורא בו.

שו”ת חלקת השדה חלק ד מתווסף לג’ חלקי השו”ת שיצאו עד כה ובהם מקובצים תשובות הלכה למעשה שנכתבו במהלך השנים ע”י הרהמ”ח שליט”א לשואלים הרבים מכל רחבי הארץ והעולם כולו, בתחום הלכות המצוות התלויות בארץ. סדרת השו”ת שנתחברה ע”י הרב המחבר שליט”א בהוצאת המכון למצוות קנתה בס”ד שביתה בקרב כל העוסקים בענייני מצות הארץ, הן רבנים ות”ח והן חקלאים ואף משקי בית המעוניינים לשמור ולעשות בכל ענייני מצוות הארץ כהלכתם.

הספר יוצא לאור בהדפסה ועיצוב ברמה גבוהה ובכריכה מהודרת, ומצטרף בזה לשאר ספרי המכון שיצאו לאור בשנים האחרונות תוך הקפדה על יין משובח בקנקן מהודר.

נושאים להדגשה בפרסומת למשיכת עין:

האם במשקה “עשב חיטה” נוהג איסור חדש?

האם בגוג’י ברי נוהג איסור ערלה?

האם במשטח זריעה לתלמיד הצעיר נוהג איסור כלאים?

מה דין הפרשת חלה ממאפה שנאפה במכשיר “אופה לחם”?

האם מותר לעשות קוסמטיקה טבעית מצמחים הקדושים בקדושת שביעית?

כל זאת ועוד בספר החדש “חלקת השדה” כרך רביעי


 

שם הספר: אוצר התשובות חלק א’  דיני איסור חדש

שם המחבר: הרב דוד אביטן

היקף: היקף: 130 עמ’.

שנת הוצאה: תש”ס

תיאור: הספר הוא סביב השולחן ערוך בהלכות חדש ביו”ד סי’ רצ”ג.. בספר מרוכזים תשובותיהם של כל גדולי הדורות אודות איסור חדש. בספר יש דיון ארוך מאד עם מסקנות הלכה למעשה על איסור חדש ביבול של גוי ובאיסור חדש בחו”ל. ועוד.


יב.

שם הספר: אוצר התשובות חלק ב’ דיני שביעית כרך א’

שם המחבר: הרב דוד אביטן

היקף: 428 עמ’

שנת הוצאה:  תשס”א

תיאור: ספר המקיף את כל דיני שביעית, ואוצר בתוכו תשובות הראשונים והאחרונים בדיני שביעית. הספר הוא כרך ראשון של חלק שביעית, (כאשר החלק השני עתיד לצאת לקראת שנת השמיטה תשס”ח.)

“אוצר התשובות – שביעית” חלק א’ מפרי עטו של הרב דוד אביטן שליט”א. בספר מרוכזים תשובותיהם של כל גדולי הדורות בנושא השמיטה. החל מדברי חז”ל והראשונים ועד לאחרוני דורינו. ערוכים ומתומצתים  בסדר נאה. זהו אוצר כפשוטו המשמש שהשימוש בו התקבל בקרב תלמידי חכמים מובהקים לצד יהודים יודעי ספר שאינם נאלצים לחפש אחר התשובות הללו בין בתרי הספרים הרבים הרלוונטיים.


יג.

שם הספר: אוצר התשובות – חלק ג’ דיני ערלה

שם המחבר: הרב דוד אביטן

היקף: 348 עמ’.

שנת הוצאה: תשס”ג

תיאור: ספר המקיף את כל דיני ערלה, ואוצר בתוכו תשובות הראשונים והאחרונים בדיני ערלה. הספר מסודר סביב השו”ע ביו”ד סי’ רצ”ד. כמו כן מובא באריכות עניני “סימנים להגדרת עץ” על סוגי הפירות השונים. דיון ארוך וממצה על דיני ערלה בעציצים, ועוד.

בספר מרוכזים תשובותיהם של כל גדולי הדורות בנושא ערלה. החל מדברי חז”ל והראשונים ועד לאחרוני דורנו, ערוכים ומתומצתים  בסדר נאה. והכל על סדר השולחן ערוך בהלכות ערלה. בספר ניתן למצוא חומר רב סביב סוגיית ערלה בעצי אילן המסופקים, כגון בפאפיה, פסיפלורה, פטל / אסנה, ועוד. ודיני נטע רבעי לפרטיו וכיצד לנהוג הלכה למעשה בשטח החקלאי.


מהדורה ראשונה

שם הספר: שביתת השדה דיני שביעית

שם המחבר: הרב שניאור ז. רווח

היקף: 332 עמ’

שנת הוצאה: תש”ס

תיאור: ספר המקיף את כל דיני שביעית הלכה למעשה, הספר מורכב מהלכות פסוקות, כאשר בחלק המקורות, מובא באריכות ציון מקור וטעם לכל דין. ייחודו של הספר הוא שהפסק הלכה למעשה הוא במיוחד לפי דעת רבינו הרמב”ם ורבותינו הספרדים ההולכים בעקבותיו. בספר יש גם המלצות מעשיות לחקלאים על אופן טיפולם בשדה ובכרם בשנת השמיטה.

 

מהדורה שנייה

שם הספר: שביתת השדה דיני שביעית

שם המחבר: הרב שניאור ז. רווח (ובסיוע רבני המחלקה התורנית של המכון)

היקף:

שנת הוצאה:

תיאור: בשורה טובה לכל שוחרי תורה והלכה, ובפרט לעוסקים במצוות התלויות בארץ בעיון ובפסיקה, והשתא הכא בענייני דיומא הלא היא שנת השמיטה, עם צאתה לאור עולם של יצירת המופת, ספר ‘שביתת השדה השלם’ ובו הלכות פסוקות הלכה למעשה בכל ענייני שנת השמיטה עם מקורות הערות והרחבות ועם נספחים מעשיים ומקצועיים לטיפול בשדה ברם ובגינות נוי בשנת שמיטה.

בסוף הספר יש אינדקס מורחב לפי נושאים בסדר א’ ב’ למען יוכל המעיין למצוא בנקל את ההלכה או העניין אותו הוא מחפש.

ספר ‘שביתת השדה השלם’ הינו אחד מכרכי היסוד של סדרת ‘השדה’ העוסקת בהלכות המצוות התלויות בארץ בצורה של הלכות פסוקות יחד עם הערות, מראי מקומות והרחבות. סדרת ספרי ‘השדה’ שנתחברה ע”י הרב המחבר שליט”א בהוצאת המכון למצוות קנתה בס”ד שביתה בקרב כל העוסקים בענייני מצות הארץ, הן ת”ח וצורבים והן חקלאים ואף משקי בית המעוניינים לשמור ולעשות בכל ענייני מצוות הארץ כהלכתם.

ספר זה הינו יין ישן אבל מחודש, הן מבחינת הוספות, הרחבות רבות, הגהות ותיקונים מהמהדורה הקודמת –  והן מבחינת הקנקן החדש והמהודר שבא לידי ביטוי בהדפסה ועיצוב ברמה גבוהה ובכריכה מהודרת, כאשר לפי התכנית בע”ה כל סדרת ‘השדה’ עומדת לצאת לאור בזמן הקרוב בהוצאה מחודשת ומהודרת בפורמט זה, עם הוספות ותיקונים רבים, זאת לאחר שהמהדורות הקודומות אזלו בס”ד עקב הביקוש הרב לספרים אלו, המאפשרים לקיים את מצוות התלויות בארץ כהלכתן, תוך ידיעת המקורות והעניינים העומדים מאחורי כל הלכה.

ספר זה כמו יתר ספרי ‘השדה’ בהוצאתם המחודשת, יו”ל בסיוע והשתתפות רבני המחלקה התורנית של המכון למצוות.

הספר מעוטר בהסכמת מרן עט”ר הראש”ל רבי עובדיה יוסף זצוק”ל ובדברי ברכה וידידות של הראשל”צ הגאון הגדול רבי משה שלמה עמאר שליט”א.

בהוצאה זו יש לציין תודה מיוחדת לקבוצת הלומדים בישיבת תורת החיים שלמדו הלכות שביעית יחד עם הספר על הסדר ממש, והעלו תוך כדי לימודם על הכתב הארות והערות וכן תיקוני דפוס רבים, ופועלם זה תרם רבות לגמר מלאכת הוצאת מהדורה זו.

הספר שהודפס כבר בכמה מהדורות, עוסק בהלכות שביעית לפרטיהם, וכולל הדרכה מפורטת על כל העבודות המותרות והאסורות, לחקלאים ולגננים בשמיטה. אמנם רבים הם הספרים בנושא זה, אבל ייחודיותו של הספר היא ברמתו הפרקטית המעשית, שכן המחבר – הרב רווח, זכה לשמש ת”ח גדולים הבקיאים בתחומים אלו, ומתוקף היותו רב של מושב חקלאי, נהירין לו צרכי החקלאות על בוריין. דבר זה ניכר היטב למעיין בספר המקבל לידיו את השילוב שבין הבקיאות בהלכה לעומקה לבין הידיעה הפרקטית בתחומים המדוברים.

הספר מתאים גם לעיונם של תלמידי חכמים שרוצים להתעמק במקורות ובציונים כאשר לכל הלכה שכתובה בקיצור ובתמצית יש הערה על כל מקורות ההלכה ומו”מ על דינים אלו.


שם הספר: ספר גבולות השדה – ארץ ישראל לגבולותיה

שם המחבר: הרה”ג רבי שניאור ז. רווח שליט”א

היקף:

שנת הוצאה:

תיאור: ספר ‘גבולות השדה’ הינו פרי מחקר הלכתי מעמיק של הרב המחבר שליט”א בבירור גבולותיה של ארץ ישראל לעניין מצוות התלויות בארץ.

הספר בנוי בחלקו הראשון לפי פרקים שעוסקים בהלכות פסוקות בדיני ארץ ישראל בגבולות השונים, כל פרק בדין אחר, כגון דיני ערלה בגבולות השונים, דיני שביעית בגבולות השנים וכן הלאה.

חלקו השני של הספר נקרא קונטרס גבולות ארץ ישראל ובו אריכות הדיון והמו”מ ההלכתי על הגבולות השונים של ארץ ישראל, עולי מצרים, עולי בבל ועבר הירדן וכו’. וכבר זכינו ואנו מפרסמים את הפרקים מתוך קונטרס זה בגיליון זה במהלך החודשים האחרונים בכל פעם פרקים נוספים.

בסוף הספר יש אינדקס לפי רשימת ישובים, דבר המאפשר לברר את העניינים הנוגעים למעשה לכל יישוב וישוב במהירות.

לספר מתלווית מפה צבעונית נפתחת המצויירת על פי המסקנות למעשה בגבולות ארץ ישראל השונים.

בשורה טובה לכל שוחרי תורה והלכה, ובפרט לעוסקים במצוות התלויות בארץ בעיון ובפסיקה, עם צאתו לאור עולם של הספר ‘גבולות השדה’ פרי מחקר הלכתי מעמיק של הרב המחבר שליט”א בבירור גבולותיה של ארץ ישראל לעניין מצוות התלויות בארץ.

הספר בנוי בחלקו הראשון לפי פרקים שעוסקים בהלכות פסוקות בדיני ארץ ישראל בגבולות השונים, כל פרק בדין אחר, כגון דיני ערלה בגבולות השונים, דיני שביעית בגבולות השנים וכן הלאה.

חלקו השני של הספר נקרא קונטרס גבולות ארץ ישראל ובו אריכות הדיון והמו”מ ההלכתי על הגבולות השונים של ארץ ישראל, עולי מצרים, עולי בבל ועבר הירדן וכו’. וכבר זכינו ואנו מפרסמים את הפרקים מתוך קונטרס זה בגיליון זה במהלך החודשים האחרונים בכל פעם פרקים נוספים.

בסוף הספר יש אינדקס לפי רשימת ישובים, דבר המאפשר לברר את העניינים הנוגעים למעשה לכל יישוב וישוב במהירות.

לספר מתלווית מפה צבעונית נפתחת המצויירת על פי המסקנות למעשה בגבולות ארץ ישראל השונים.

ספר ‘גבולות השדה’ הינו ספר נוסף בסדרת ‘השדה’ שיצאה לאור בשנים האחרונות ע”י הרב המחבר שליט”א בהוצאת המכון למצוות ולזיכוי הרבים בהלכה למעשה תוך ציון מקורות והערות.

ספר זה הינו יין משובח בקנקן חדש ומהודר, הן מבחינת ההדפסה המעוצבת ברמה גבוהה והן מבחינת הכריכה המהודרת. כאשר לפי התכנית בע”ה כל סדרת ‘השדה’ עומדת לצאת לאור בזמן הקרוב בהוצאה מחודש ומהודרת בפורמט זה, עם הוספות ותיקונים רבים, זאת לאחר שהמהדורות הקודומות אזלו בס”ד עקב הביקוש הרב לספרים אלו, המאפשרים לקיים את מצוות התלויות בארץ כהלכתן תוך ידיעת המקורות והעניינים העומדים מאחורי כל הלכה. וכבר ממש בימים אלו יורד לדפוס ספר ‘שביתת השדה’ על הלכות שמיטה שיו”ל מחדש תוך הוספות והרחבות רבות, ואחריו יתר ספרי סדרת ‘השדה’.

ספר זה כמו יתר ספרי השדה בהוצאתם המחודשת, יו”ל בסיוע והשתתפות רבני המחלקה התורנית של המכון למצוות.


שם הספר: עץ השדה – הלכות ערלה ונטע רבעי

שם המחבר: הרב שניאור ז. רווח

היקף:

שנת הוצאה:

בשורה טובה לכל שוחרי תורה והלכה, ובפרט לעוסקים במצוות התלויות בארץ בעיון ובפסיקה, עם צאתה לאור עולם של יצירת המופת, ספר ‘עץ השדה’ ובו הלכות פסוקות הלכה למעשה בכל ענייני ערלה ונטע רבעי עם מקורות הערות והרחבות ועם מפתח עניינים מורחב. הספר מכיל יד פרקים המתפרסים על פני כמעט 500 עמודים, שעוסקים בכל ענייניה ודיניה של תורת הערלה ונטע רבעי בהלכה ולמעשה תוך עיון במקורות ובהרחבות, וכולל בתוכו סוגיות חשובות הלכה למעשה, וכגון דינם של העצים השונים והגדרתם אם כעץ או ירק, וכולל בתוכו רשימה ארוכה של עצים שונים הנפוצים בארץ ובחו”ל ועצים סובוטרופיים שונים. כמו כן כולל הספר בתוכו הנחיות למשתלות הלכה ולמעשה בכל הקשור למנין שנות ערלה.

ספר ‘עץ השדה’ מתווסף לסדרת ‘השדה’ העוסקת בהלכות המצוות התלויות בארץ בצורה של הלכות פסוקות יחד עם הערות, מראי מקומות והרחבות. סדרה זו שנתחברה ע”י הרב המחבר שליט”א בהוצאת המכון למצוות קנתה בס”ד שביתה בקרב כל העוסקים בענייני מצות הארץ, הן ת”ח וצורבים והן חקלאים ואף משקי בית המעוניינים לשמור ולעשות בכל ענייני מצוות הארץ כהלכתם.

הספר יוצא לאור בהדפסה ועיצוב ברמה גבוהה ובכריכה מהודרת, כאשר לפי התכנית בע”ה כל סדרת ‘השדה’ עומדת לצאת לאור בזמן הקרוב בהוצאה מחודשת ומהודרת בפורמט זה, עם הוספות ותיקונים רבים, זאת לאחר שהמהדורות הקודמות אזלו בס”ד עקב הביקוש הרב לספרים אלו, המאפשרים לקיים את מצוות התלויות בארץ כהלכתן, תוך ידיעת המקורות והעניינים העומדים מאחורי כל הלכה.

ספר זה יו”ל בדיבוק החברים של הרהמ”ח שליט”א יחד עם הרה”ג רבי משה לנדאו שליט”א מרבני המכון, שעשה לילות כימים לצדו של הרב המחבר וסייע רבות בחלק העיוני של יצירת מופת זו.

בראש הספר מופיעה תשובת מרן עט”ר הראש”ל רבי עובדיה יוסף זצוק”ל בעניין אתרוג שגדל בעציץ שאינו נקוב, ותשובת הגאון הגדול רבי שלום משאש זצוק”ל, בעניין פלפל חריף לעניין ערלה, וכן תשובת הראשל”צ הגאון הגדול רבי משה שלמה עמאר שליט”א בעניין ארבעת המינים שגדלו בעציץ שאיננו נקוב.


יז.

שם הספר: שבת הארץ מצוות הארץ בליווי איורים

שם המחבר: הרב יהודה אדרי

היקף: 258 עמ’.

שנת הוצאה: תשס”א

תיאור: ספר ייחודי במינו המיועד לתלמידי בתי הספר, המקיף את הלכות שביעית בהלכה ובאגדה. בחלק האגדה סקירה היסטורית על שמירת השמיטה בארץ ישראל. בחלק ההלכתי מובאים לתלמידים פסקי הלכות בשפה קלה וברורה.


יח.

שם הספר: יבולי השדה שביעית

שם המחבר: רבני המכון למצוות התלויות בארץ

היקף: 320 עמ’.

שנת הוצאה: תשס”א

תיאור: לקראת שמיטה תשס”א, הוציא המכון אסופת מאמרים על דיני שביעית, דיונים בהלכה, חידושים וביאורים על הרמב”ם בהל’ שמיטה ויובל. ופסקים הלכה למעשה.


יט.

שם החיבור: גליונות “תנובות שדה” – גליון 149-1

שם המחבר: רבני המכון, ורבנים אורחים.

היקף: כ 50 עמ’ לגליון

שנת הוצאה: תשנ”ה – תשע”ט

תיאור: החוברת הוא מידעון וגליון תורני היוצא לאור מידי חודשיים, ובו עידכונים רלוונטים עונתיים ותקופתיים, מאמרים הלכתיים, מאמרים באגדה ועוד. בגב החוברת מידי גליון מובאים תמונות צבעוניות מהמעבדה לבדיקת חרקים, של מוצרי מזון נגועים בחרקים, לתמונות נלווה הבסבר קצר ותמציתי על צורת נקיון המזון.


כ.

מהדורה ראשונה

שם הספר: בית המעשר פרוספקט צבעוני על הפרשת תרו”מ

שם המחבר: צוות רבני המכון [הפקה ועיצוב “אביגד”]

היקף: 8 עמודים [רחבים]

שנת הוצאה: תשנ”ו

תיאור: מטרת החוברת הוא להביא לפני הקורא בקלות ובבהירות את תמצית ביצוע הפרשת התרו”מ הלכה למעשה, חלק התרומה המופרש, הנתינה בפועל ללוי, הנתינה בפועל לעני. החוברת מלווה באיורים צבעוניים להקל על הקורא.

מהדורה שנייה יוצאת בימים אלו תשע”ט

(ה. נוסח הפרשת תרו”מ – מהדורות שונות

שם המחבר: צוות רבני המכון [הפקה ועיצוב “המכון למצוות התלויות בארץ”]

היקף: 2 עמודים

שנת הוצאה: תשנ”ו – תשנ”ט

נוסח הפרשה מיוחד ע”פ דעת מרן השולחן ערוך. הנוסח הופק בצורות שונות ובגדלים שונים, מהדורת כיס ועוד. בכל מהדורה מצד השני של הנוסח הובאו תמצית ההלכות בקיצור.)


כא.

מהדורה ראשונה

שם הספר: לוח זמנים לקדושת שביעית – פרוספקט צבעוני על הזמנים בשנת השמיטה

שם המחבר: צוות רבני המכון [הפקה ועיצוב “המכון למצוות התלויות בארץ”]

היקף: 6 עמודים

שנת הוצאה: תשס”א

תיאור: לוח זמנים לקדושת שביעית, איסור ספיחין ומצות ביעור בשנת השמיטה. בלוח מובא הזמנים עבור ירקות, תבלינים, קטניות ופירות האילן. הלוח הוא צבעוני וקל לקריאה. בנוסף בתחילת הלוח מובאים תמצית עיקרי דיני שביעית הלכה למעשה, מבוססים ע”פ הספר “שביתת השדה” להרש”ז רווח יו”ר המכון.

מהדורה שנייה

שם הספר: לוח זמנים לקדושת שביעית – פרוספקט צבעוני על הזמנים בשנת השמיטה

שם המחבר: צוות רבני המכון

היקף:

שנת הוצאה:

תיאור: אחרון אחרון חביב – ‘לוח זמנים לשנת השמיטה’ – יצירת מופת שהיא בגדר מועט המכיל את הכל! – מדהים להיווכח כיצד הלוח המעוצב והמהודר המקופל למספר דפי כרומו מהודרים ומעוצבים בפורמט כיס, מכיל את כל תורת השמיטה הלכה למעשה על רגל אחת!

תחילה מופיעים ההלכות המעשיות בתמצות ובבהירות, כאשר מאחורי הוראות רבות הלכה למעשה המופיעות לעיתים במשפט אחד קצר, ישנו מו”מ הלכתי ארוך של הרה”ג המחבר ורבני המכון וכן עם גדולים ופוסקים אחרים ובראשם מרן עט”ר הראש”ל רבי עובדיה יוסף זצוק”ל והגאון הגדול הראש”ל רבי שלמה משה עמאר שליט”א, וכפי שהדברים מופיעים בהערות ומראי מקומות המורחבים שבספר שביתת השדה השלם שיצא לאור עולם זה עתה לקראת שנת השמיטה, וכן בספריו האחרים של המחבר שליט”א.

בהמשך מופיעים הזמנים לגבי ירקות דגנים וקטניות בנפרד, בטבלה מסודרת שבה מופיע שם הירק, ממתי חלה קדושת שביעית, ממתי חל איסור ספיחין, מתי זמן הביעור ומתי סוף זמן איסור ספיחין בתשע”ו והערות נוספות.

לאחר מכן מופיעה טבלה נפרדת לפירות האילן שבה מופיע שם הפרי, ממתי קדושת שביעית, עד מתי קדושת שביעית, זמן הביעור והערות.

הטבלה השלישית בלוח הזמנית מרשימה במיוחד, טבלת הפרחים, שבה הוקדשה תשומת לב ומחשבה רבה עבור הציבור שבחלקו הגדול שמות הפרחים לבד לא אומרים לו כלום, ולכן לצד שמו של כל פרח ופרח מופיע צילום של הפרח, וכך כל אחד ואחד יכול לקבל מידע הנוגע לפרחים שאותם הוא מכיר ואוהב. בטבלה זו לצד שמו וצילומו של  כל פרח מופיע אופן הגידול, חשש זריעה בשמיטה מתאריך, והערות הלכתיות.

למותר לציין שמאחורי כל שורה ושורה בטבלה עומד ידע הלכתי ומקצועי רב ולעיתים גם מו”מ הלכתי ארוך.

כפי שצייננו בתחילה, מדובר ללא ספק ביצירה קטנה אך מדהימה, שמקפלת מאחוריה המון המון ידע ומקצועיות, יחד עם עבודה הלכתית רבה בתחום הפסיקה ההלכתית לצד ידע מקצועי, וכמובן עבודה מרובה להקדיש לכל פרי וירק ופרח את הנתונים המתאימים לו, הן מבחינה מציאותית והן מבחינת הפסיקה ההלכתית.

דומה, שלוח הזמנים של המכון מהוה את ה’מכה בפטיש’ של כל העבודה ההלכתית ובשטח של רבני המכון בראשות יו”ר המכון שליט”א במשך השנה האחרונה לפני שנת השמיטה במסגרת ההכנות ההלכתיות והמעשיות הרבות לקראת שנת השמיטה, ולוח זה מגלם את מה שאמרו חז”ל, ‘מי שטרח בערב שבת יאכל בשבת’.


כב.

שם הספר: סדר הפרשת חלה – פרוספקט צבעוני מנוילן

שם המחבר: צוות רבני המכון [הפקה ועיצוב “אפיקים פירסומאים”]

היקף: 2 עמודים

שנת הוצאה: תש”ס

תיאור: תמצית דיני חלה הלכה למעשה. סדר ההפרשה, נוסח הברכה, תפלה לאומרה לאחר ההפרשה. ושני פרקי תהילים [כה, לד] שמנהג טוב לאומרם לאחר ההפרשה.


כג.

מהדורה ראשונה

שם הספר: שבילי שביעית – מדריך שמיטה למטע ולגינות נוי

שם המחבר: הרה”ג רבי שניאור ז. רווח שליט”א (הרה”ג דוד אביטן שליט”א – רב פוסק במערך השמיטה שע”י המכון ובסיוע צוות אגרונומים מקצועיים)

היקף:

שנת הוצאה: תשס”ז

תיאור:

מהדורה שנייה

שם הספר: שבילי שביעית – מדריך שמיטה למטע ולגינות נוי

שם המחבר: הרה”ג רבי שניאור ז. רווח שליט”א (הרה”ג דוד אביטן שליט”א – רב פוסק במערך השמיטה שע”י המכון ובסיוע צוות אגרונומים מקצועיים)

היקף:

שנת הוצאה:

תיאור: הבשורה שנושאת בכנפיה חוברת זו הינה להוציא מידי הטועים ששמירת שמיטה פירושה השבתת הגידולים. בחוברת זו יש הדרכה מעשית והלכתית כיצד לשמר את המטעים והגינות גם בשנת השמיטה, הן מבחינת ההיערכות קודם השמיטה והן מבחינת הטיפול בגידולים בשנת השמיטה עצמה.

חוברת זו מרכזת בתוכה מידע הלכתי ומקצועי רב, המלווה בטבלאות ובתמונות להמחשה. כמו כן החוברת מכילה המלצות מקצועיות מאת אגרונומים מומחים.

“שבילי שביעית” – חוברת הדרכה פרי עטם של רבני ומומחי המכון העוסקת בהדרכה מעשית והלכתית לבעלי גינות, מטעים ועוד. החוברת כתובה בשפה קלה ובהירה לכל קורא.


כד. (ראה שיש שבת הארץ לתלמידים צריך לבדוק אם זה אותו דבר)

מהדורה ראשונה

מהדורה שנייה

מהדורה שלישית

שם הספר: שביתת הארץ

שם המחבר: רבי יהודה אדרי שליט”א בסיוע הרה”ג דוד אביטן שליט”א – רב פוסק במערך השמיטה שע”י המכון ובהכוונה הלכתית של הרה”ג רבי שניאור ז. רווח שליט”א

היקף:

שנת הוצאה:

תיאור: ספר ‘שביתת הארץ’ לתלמידים יוצא לאור ע”י המכון למצוות זו השמיטה השלישית, כאשר בשמיטות שעברו קצר הצלחה רבה מאד בקרב תלמידי ישראל בכל רחבי הארץ, הן מבחינת הביקוש הרב והתפוצה העצומה, והן מבחינת התועלת של הקניית תוכן שנת השמיטה על דיניה ומצוותיה בקרב התלמידים.

גם השנה כאמור יוצא הספר במהדורה חדשה מפוארת ומעוצבת עם תוספות שונות וכן  מפת ארץ ישראל עם גבולות הארץ ההלכתיים.

הספר כתוב בשפה ברורה ונעימה בהדפסה מפוארת ומנוקדת, למען ירוץ התלמיד בהלכות השמיטה המוגשות לו בשפה ברורה ונעימה ובבהירות עצומה.

בנוסף, ההלכות מוגשות במתכונת מסודרת במיוחד התורמת לכך שכל הפרטים יהיו מסודרים לתלמיד בראש כמונח בקופסא. אין ספק שהתוכן הערוך בצורה מקצועית מבחינה פדגוגית, יחד עם ההגשה המהודרת, הופכים את החוברת ובצדק למוצר מבוקש מאד בקרב אלפי תלמידים ברחבי הארץ.

מטרת הספר הוא להביא ספר מסודר ומתומצת על הלכות שביעית. עבור לימוד עם התלמידים במסגרת הלימודים בבתי הספר, מסגרות שונות של לימוד עם ילדים. הספר כולל הלכות פסוקות עם ניקוד – הלכה למעשה. לספר נלוו גם חוברות עבודה ושאלות חזרה. בסוף הספר הובאו סיפורים מחיי החקלאים בדורנו על המסירות בקיום מצוות השמיטה ועל שכר שומרי השמיטה.

“שביתת הארץ”, במכון דואגים להנחלת ערכי השמיטה לכל אחד ולשם כך הוציאו לאור ספר חדש לילדי ישראל העוסק בהלכות שביעית. הספר מנוקד וערוך בטוב טעם על ידי עורכים מקצועיים. במדור מיוחד לוקטו ורוכזו עשרות סיפורים על ניסים שהתרחשו בדורנו במקומות השונים לגיבורי כוח עושי דברו, חקלאים שומרי שמיטה.

חשיבות מיוחדת לספר זה היא הבנת מצוות שמיטה לילדים, כאשר הספר מנוקד ומבואר בבהירות מרובה, כולל דיני שמיטת כספים כולל יתר פרטי השמיטה והכל בשפה קלה וקלילה. בנוסף מדור על סיפורי השמיטה. ספר זה הוא בעל ערך עצום לתועלת “גירסא דינקותא” ובפרט על פי שיטת רבני ספרד.


כה.

שם הספר: ספר אדרת אליהו חלק א’ על מסכת ברכות כולל דיני ברכת הנהנין

שם המחבר: מאת הרה”ג רבי אליהו ראש שליט”א מראשי המחלקה התורנית במכון

היקף:

שנת הוצאה:

תיאור: ספר “אדרת אליהו” הנו ספר ראשון בסדרה חדשה על מסכתות הש”ס., פרי יצירתו של הרה”ג רבי אליהו ראש שליט”א חוקר ראשי וראש תחום פסיקה הלכתית של המכון.

בספר זה המונה מ”א סימנים עוסק המחבר במילי דמסכתא ברכות כאשר הוא יורד לעומקה הסוגיה על כל שיטותיה, דש ומפרק ובונה את נדבכי הסוגיה עד למסקנות ההלכתיות הנובעות ממקור הדין בש”ס, בראשונים ואחרונים ועד פוסקי הלכה של זמנינו, כולל תמצית ההלכה למעשה, למען ירוץ הקורא לדעת כיצד לנהוג למעשה.

את הספר מעטרת הסכמת מו”ר הגאון רבי שלמה משה עמאר שליט”א הראשון לציון והרב הראשי לישראל, אשר ציין בתוך דברי הסכמתו “וראיתיו נושא ונותן כמדתו לכל רוח, מתון מסיק, ודבריו מסודרים בסדר נפלא ובלשון של זהורית”. בנוסף

מובאים בשערי הספר דברי ברכתו של מו”ר חמיו של המחבר רבי ישראל רווח שליט”א, אשר מרעיף על חתנו כבנו דברי ברכה ושבח על גודל תורתו ויראתו, ועל אשר ראוי חיבורו זה לעלות על שולחן מלכים, מאן מלכי רבנן. וגם ברכת אוהב של גיסו של המחבר הרה”ג רבי שניאור ז. רווח שליט”א יו”ר המכון לא נפקדה מספר זה, כאשר בדברי ברכתו להרב המחבר מסלסל כיד ה’ הטובה עליו בדברי קילוסין ושבחין.


כו.

שם הספר: אדרת אליהו קידושין חלק ב

שם המחבר: הרה”ג רבי אליהו ראש שליט”א

היקף:

שנת הוצאה:

תיאור: ספר ‘אדרת אליהו קידושין חלק ב’ הנו ספר רביעי בסדרת ‘אדרת אליהו’ על מסכתות הש”ס, פרי יצירתו של הרה”ג רבי אליהו ראש שליט”א מרבני המכון.

בספר זה זה המונה ל’ סימנים עוסק המחבר במילי דמסכתא דקידושין, בחלקו סימנים העוסקים בהרחבה בענייני דזרעים הנמצאים במסכת ובחלקו סימנים על ענייני המסכת האחרים,  כאשר הוא יורד לעומקה הסוגיה על כל שיטותיה, דש ומפרק ובונה את נדבכי הסוגיה עד למסקנות ההלכתיות הנובעות ממקור הדין בש”ס, בראשונים ואחרונים ועד פוסקי הלכה של זמנינו, כולל תמצית ההלכה למעשה, למען ירוץ הקורא לדעת כיצד לנהוג למעשה.

ספר זה הינו חלק שני על מסכת קידושין ועוד נכון לנו חלק שלישי שיצא לאור בע”ה במהלך השנה הקרובה, ובו יכתוב המחבר באריכות על ענייני כיבוד אב ואב, כבוד רבו ות”ח והלכות תלמוד תורה.

יתן ה’ ויוסיף כח להרהמ”ח שליט”א לזכות ולכתוב עוד ספרים הרבה ולזכות את הרבים, מתוך בריאות גופא ונהורא מעליא ויתברך בכל מילי דמיטב.


כז.

שם הספר: ספר ‘אדרת אליהו’ קידושין חלק ג

שם המחבר: הרה”ג רבי אליהו ראש שליט”א – מרבני המכון

היקף:

שנת הוצאה:

תיאור: ספר ‘אדרת אליהו קידושין חלק ג’ הנו ספר חמישי בסדרת ‘אדרת אליהו’ על מסכתות הש”ס, פרי יצירתו של הרה”ג רבי אליהו ראש שליט”א מרבני המכון.

בספר זה זה עוסק המחבר במילי דמסכתא דקידושין, כאשר בחלק זה של הספר מייחד המחבר את הדיבור על ענייני כיבוד אב ואם וכבוד רבו, ע”ס השו”ע וכדרכו בקודש הוא לן בעומקה של כל הלכה והלכה כאשר הוא יורד לעומקה הסוגיה על כל שיטותיה, דש ומפרק ובונה את נדבכי הסוגיה עד למסקנות ההלכתיות הנובעות ממקור הדין בש”ס, בראשונים ואחרונים ועד פוסקי הלכה של זמנינו, כולל תמצית ההלכה למעשה, למען ירוץ הקורא לדעת כיצד לנהוג למעשה.

הספר יוצא לאור בהדפסה ועיצוב ברמה גבוהה ובכריכה מהודרת, ומצטרף בזה לשאר ספרי המכון שיצאו לאור בשנים האחרונות תוך הקפדה על יין משובח בקנקן מהודר.


כח.

שם הספר: אדרת אליהו על מסכת זרעים חלק א’

שם המחבר: מאת הרה”ג רבי אליהו ראש שליט”א מרבני המכון

היקף:

שנת הוצאה:

תיאור: בחיבור זה נתבררו לעומק סוגיות העוסקות במצוות התלויות בארץ באופן של אסוקי שמעתתא אליבא דהלכתא, מהמשניות ומהרמב”ם דרך סוגיות הש”ס ועד לדעות והכרעות הפוסקים בכל דבר ועניין, דבר דבור על אופניו, כאשר הגאון המחבר כדרכו בקודש הופך בה והופך בה בכל סוגיה ועניין ומוליך ומביא מכל דברי הראשונים והפוסקים, לפלפולא ולהלכתא ברוב עמלות התורה.

(יש עוד אדרת אליהו צריך לבדוק כתוב שזה חמשה חלקים)


כט.

שם הספר: ספר ‘ישמח ישראל’ – דרושים וחידושים כרך א

שם המחבר: הרה”ג רבי שניאור ז. רווח שליט”א

היקף: 320 עמ’

שנת הוצאה:

תיאור: הספר הינו יצירה מרעננת של הרב המחבר שליט”א אשר עד כה הוציא ספרים רבים  בכל מקצועות ההלכה. המעיין בזה הספר יתענג על התוכן העשיר והעמוק בדרוש בתחומים רבים ובכישרון רב כיד ה’ הטובה על הרהמ”ח שליט”א אשר כוחו בדרוש לא נופל מכוחו בהלכה.

הספר מונה ל”ו סימנים (וסימניך פעמים ח”י) המתפרסים על פני ש”כ עמודים שעוסקים בענייני דרוש בתחומים רבים ומגוונים, אולם דגש רב הושם על ענייני דרוש הנוגעים למצוות התלויות בארץ, שהוא אחד המפעלים ההלכתיים הגדולים והראשיים של הרהמ”ח שליט”א, וכעת בא ומשלים מפעלותיו ונותן טעם לשבח גם בחלק ההגות והרעיון של מצוות אלו.

כמו כן הרחיב הרהמ”ח שליט”א בהגות ודרוש הנוגעים לכשרות המאכלים, בהם המעיין מתעורר לגודל חומרת הדברים וחשיבות ההקפדה לבל ניכשל במאכלות אסורות ח”ו, וניכר שהרהמ”ח כותב את הדברים מנהמת ליבו כמי שבמשך שנים רבות פועל גדולות ונצורות בענייני כשרות המאכלים לטובת הכלל והפרט.

בנוסף, יוכל המעיין להתבשם גם מדרושים ופירושים הנוגעים למעגל השנה, תנ”ך מדרשי חז”ל ועוד, המרחיבים את דעתו של המעיין במיגוון רב ועשיר של נושאים המלווים אותו לאורך תקופת השנה.

שמו של הספר הוא לזכות אביו של הרהמ”ח שליט”א, הגאון רבי ישראל רווח שליט”א, אשר עוסק כל חייו במסי”נ ללמוד וללמד את התוה”ק ופועל למען זיכוי הרבים בתחומים שונים, ובכלל זה גם תמיכתו וסיועו בהקמת ‘המכון למצוות התלויות הארץ’, ובפיתוחו ושגשוגו. יתן ה’ שיזכה הוא וב”ב וכל משפחתו לאורך ימים ושנים רבות וטובות בבריאות איתנה והרבה נחת.

הספר פותח פותח בדברי מבוא של הרהמ”ח, וממשיך במבוא מיוחד על משפחתו ותולדותיהם עד מו”ז הצדיק רבי יעיז קריספין “הגדול” זיע”א, ובתוך כך נפתח לנו צוהר  לחיי היהודים המפוארים בתוי”ש בכפרים אשר מרוקו בימים עברו.

כמו כן מקדיש הרהמ”ח מבוא מיוחד ומורחב לכבודו של מרן גאון עוזנו רבי עובדיה יוסף זצוק”ל, ובו מתאר ביד אמן את גדלותו של מרן בכל התחומים, בהלכה, בשקידה, בידיעת התורה, בפסיקה, בהנהגה ועוד, ובכלל זה גם את השתלשלות העניינים של הקמת ה’מכון למצוות התלויות בארץ’ על ידי מרן זצוק”ל שביקש מהרהמ”ח שליט”א לפתוח אוצר בי”ד ומכון למצוות התלויות בארץ המנוהל על פי פסקי רבותנו רבני ספרד.

הספר יו”ל בסיוע והשתתפות צוות המחלקה התורנית של ‘המכון למצוות התלויות בארץ’.

הספר כתוב בטוב טעם ודעת ובלשון יפה ונעימה למען ירוץ הקורא בו, כדרכו של הרהמ”ח שליט”א. במלאכת העריכה והסגנון לדפוס סייע הרה”ח רבי לוי הוצלמן שליט”א.

כדרכו בקודש של הרהמ”ח שליט”א מופיע בסוף הספר מפתח עניינים מפורט שנערך ע”י הרה”ג רבי אביחי בן ססי שליט”א למען יקל על הקורא למצוא בו דברי חפץ.

הספר יוצא לאור בהדפסה ועיצוב ברמה גבוהה ובכריכה מהודרת כעל מלאכת ההפקה מנצח הרה”ח רבי יהודה קנובלביץ שליט”א מ’יהודה הפקות’, ומצטרף בזה לשאר ספרי המכון שיצאו לאור בשנים האחרונות תוך הקפדה על יין משובח בקנקן מהודר.

נושאים נבחרים מן המאמרים שבספר:

 • מבוא על חיי היהודים בכפרים טביא ואידרגן
 • המקור למנהג העולם לערוך  ‘חתונת הזהב‘
 • הדמיון בין יצירת האדם מן העפר להפרשת חלה
 • לידה היא כעין הפרשת חלה
 • הדמיון בין ברית מילה למעשרות
 • ברכת פרי בטנך ופרי אדמתך בדרך הסוד
 • טעמי מצות ערלה בדרך הפרד”ס
 • עבודת הבירורים באכילה וחשיבות הזהירות והדקדוק בכשרותה
 • האם דבר האסור מאוס מצד הטבע או מחמת הציווי?
 • “ואנכי תולעת ולא איש” – ביאור בדרך הפרד”ס והצחות
 • מעלת חג הסוכות שחל בשבת בשנת השמיטה
 • ביאורים ברמזי הפיוט ‘סוכה ולולב לעם סגולה’
 • עבודת האדם לפרנסתו היא מצד חסרון
 • סגולת אמירת ‘בן פורת יוסף’
 • הבטחת שפע התלוי במזל
 • מפני מה נמשלה התורה לטל ומטר
 • מנין השנים שהיה רבי אלעזר בן רשב”י בעליית הגג אחר פטירתו

ל.

לחלק בין מהדורה ראשונה ומהדורה שנייה

שם הספר: מימים ימימה הגדה של פסח

שם המחבר: הגאון הגדול הראשון לציון רבי שלמה משה עמאר שליט”א

היקף:

שנת הוצאה: תשע”ב

תיאור: תורתו של הראשון לציון הגרש”מ עמאר שליט”א רחבה ומקיפה בכל חלקי תורתינו הקדושה וב”ה כבר נתפרסמו תשובותיו בכל חלקי השולחן ערוך בספריו שו”ת שמע שלמה. בתורת ארץ ישראל בספריו שו”ת כרם שלמה על תורת זרעים, וספר כרם שלמה על הרמב”ם הל’ שביעית. ובהמשך ספריו על תורתינו הקדושה סדרת ברכת אליהו, וספריו הנוספים על עניני כשרות, כתובות ועוד. בימים אלו שוקד צוות תלמידי חכמים על הוצאת הספר החשוב “מימים ימימה”  שהוא ספר המשמש שער למועדים, כאשר הוא מקיף את הלכות המועדים, החגים והזמנים, דבר יום ביומו.

ייחודיותו של הספר תהיה בע”ה בהבאת מנהגי כל העדות, ולא רק של כלל העדה אלא לעיתים מנהגים של קהילות שונות בתוך העדות השונות. וכולל בתוכו את המנהגים שהובאו בספרי רבותינו המקובלים זיע”א. היסוד והבסיס לספר זה הניח הראש”ל שליט”א לפני שנים רבות, כאשר מידי חודש בחודשו היה מפרסם את ההלכות והמנהגים של אותו חודש במשך כמה שנים, בעלון “תהלת ירושלים” ומשם נאספו החומרים שנערכו חדש כספר מושלם על כל החגים והמועדים. בד בבד עמלו העורכים בריכוז ההלכות עם תוספות וציונים מתורתו שבכתב של הגרש”מ שליט”א ומתורתו שבעל פה. ודברים נוספים חדשים גם ישנים מדברי קודשו של מרן מאור ישראל  שליט”א. ובראש כל חודש אף נוסף המתאים לאותו חודש. והתקווה היא כי בקרוב תבא המלאכה אל על המוגמר.

המחלקה התורנית של “המכון למצוות התלויות בארץ” היא העומדת מאחורי כל הפרויקט, וכבר אשתקד לקראת חג הפסח תש”ע המכון הוציא לאור מהדורה מצומצמת וקצרה, של הגדה של פסח הכוללת בתוכה את הלכות חודש ניסן מהספר “ימים ימימה”. ועתה לקראת חג הפסח הבעל”ט יוצא את “הכרך השלם” במהדורה מורחבת עם היקף גדול יותר של הלכות ומנהגי חודש ניסן, שעברו את הגהתו המדוקדקת של הגאון הראש”ל שליט”א. כאשר ההגדה של פסח עצמה, הוגהה מחדש מריש עד גמירא, כאשר הוספו דברים ומנהגים ייחודיים שנהגו אבותינו מדורי דורות, ונעלמו מן ההגדות שנדפסו בשנים האחרונות, ובפרט בקהילות יוצאי צפון אפריקא כגון המנהג לסובב את קערת הסדר מעל ראשי המסובים קודם אמירת “הא לחמא עניא”. מנהג אמירת תיאור קריעת הים בערבית קודם “יחץ”. מנהג תירגום לערבית של הפיוט “חד גדיא”. ועוד כהנה וכהנה כפי שעיני הקורא יחזו.

במהדורה מיוחדת זו, הוגה אף ניקוד ההגדה, לפי מנהגו של הגאון הראש”ל שליט”א,, והגם שיש בקדמונים במקומות שונים ניקוד שונה. וכן הוגהו נוסח הציטוטים מן הסידור תפילה המצויים בהגדה, כגון “נשמת כל חי” ועוד לפי הנוסח השגור על לשונו של הגאון הראש”ל שליט”א, ואף הוספו מקורות לכל הפסוקים המצוטטים בהגדה.

עוד הוסף במהדורה זו, מדברותיו, אמרותיו וכתביו של הראש”ל שליט”א, על ההגדה או על ציטוטים המובאים בהגדה, דבר דבור על אופניו. כאשר חלק גדול מפירושים אלו המובאים בהגדה, נכתבו לראשונה ע”י מו”ר הראש”ל שליט”א לקראת הדפסת “הגדה של פסח” זו המונחת לפנינו. בתוך ההגדה אף שולבו בתמצית ההלכות למעשה הנוהגות בכל שלב בעריכת הסדר, כדי שיהיו מונחים לפני עורכי הסדר, ועוד הוספו הנהגות כפי שנוהגם מו”ר הראש”ל בביתו, בבחינת “מעשה רב”

בסיום ההגדה, הובאו שלושה פיוטים הקשורים לפסח, כאשר הראשון שבהם הוא הפיוט המפורסם של רבי יהודה הלוי זיע”א, “יחיד בארבע” ואל פיוט זה הוספו שנים חדשים המושרים באותה נעימה. האחד הוא להגר”מ ריוח זצ”ל, פיוט שנכתב על ידו בשנת תש”ל ולקראת ההדפסה השלים והגיה את הפיוט הראש”ל שליט”א. ובסוף הובאנו את הפיוט מאת מו”ר הראש”ל שליט”א, שגם נושא בראשי התיבות את שמו, וגם הוא מושר בנועם “יחיד בארבע”.

מאחורי שלושת הפיוטים עומד אגב מעשה מופלא אותו סיפר לנו העומד בראשות צוות העריכה, יו”ר המכון, הגרש”ז רווח שליט”א: “באחד הלילות כאשר סיימתי להגיה את כל ההגדה, בעלותי על משכבי, רואה אני את סבי זצ”ל בחלום, ועולה לפני ספרו שהוצאתי לעי”נ בשנת תשנ”ב ועולה לפני “שער השירה” שהדפסתי בספר ההוא. ומיד בבוקר התפעמה רוחי כי הבנתי שהלא דבר הוא, החלטתי לבדוק אם יש פיוט לסבא זצ”ל שמתאים לאותה נעימה של שירו של ריה”ל, ומצאתי פיוט זה. בבוקר כאשר שוחחתי עם הגאון הראש”ל שליט”א הוא סיפר לי לפי תומו, כי סבא זצ”ל שהיה גם רבו בא אליו בחלום, והיה נראה כמרמז משהו. הופתעתי מהעובדה שהוא בא אל שנינו באותו לילה ועל אתר סיפרתי להגרש”מ על דבר החלום שהיה אף לי. הגרש”מ ששמע את הדברים ברוב קשב שמח שמחה גדולה והבין שזהו אכן היה הרמז שרצה רבו: להגיה ולהשלים הפיוט המדובר.

ואכן בו במקום ביקש הראשון לציון שליט”א שאשלח לו את הפיוט והוא התיישב להגיהו בטוב טעמו הידוע בתחום השירה והפיוט, וכך הושלם הפיוט והודפס כשאליו אף מצורף גם פיוטו של הגרש”מ עצמו שנחרז והותאם לאותה נעימה בדיוק, כאשר התוצאה היא ששלושת הפיוטים מופיעים בסיום ההגדה כששלושתם מתאים באותה נעימה לשבחו של מקום.

(תורתו של הראשון לציון הגרש”מ עמאר שליט”א רחבה ומקיפה בכל חלקי תורתנו הקדושה, וב”ה כבר נתפרסמו תשובותיו בכל חלקי השולחן ערוך בספריו שו”ת שמע שלמה, בתורת ארץ ישראל בספריו שו”ת כרם שלמה על תורת זרעים, וספר כרם שלמה על הרמב”ם הל’ שביעית. ובהמשך ספריו סדרת ברכת אליהו וספריו הנוספים על עניני כשרות, כתובות ועוד.

בימים אלו שוקד צוות תלמידי חכמים על הוצאת הספר החשוב “מימים ימימה”, שהוא ספר המשמש שער למועדים, כאשר הוא מקיף את הלכות המועדים, החגים והזמנים, דבר יום ביומו.

ייחודיותו של הספר תהיה בע”ה בהבאת מנהגי כל העדות, ולא רק של כלל העדה אלא לעיתים מנהגים של קהילות שונות בתוך העדות השונות, ויכלול בתוכו את המנהגים שהובאו בספרי רבותינו המקובלים זיע”א.

את היסוד והבסיס לספר זה הניח הראש”ל שליט”א לפני שנים רבות, כאשר מידי חודש בחודשו היה מפרסם את ההלכות והמנהגים של אותו חודש במשך כמה שנים, בעלון “תהלת ירושלים” ומשם נאספו החומרים שנערכו כספר מושלם על כל החגים והמועדים. בד בבד עמלו העורכים ובראשם הרה”ג רבי אהרון בוארון שליט”א בריכוז ההלכות עם תוספות וציונים מתורתו שבכתב של הגר”ש עמאר שליט”א ומתורתו שבעל פה. ודברים נוספים חדשים גם ישנים מדברי קודשו של מרן מאור ישראל  שליט”א ובראש כל חודש אף נוסף המתאים לאותו חודש. התקווה היא כי בקרוב תבא המלאה אל על המוגמר.

הגדה של פסח-מימים ימימה המחלקה התורנית של “המכון למצוות התלויות בארץ” הוציאה לאור, הגדה של פסח הכוללת בתוכה את הלכות חודש ניסן מהספר “ימים ימימה”, הלכות ומנהגי חודש ניסן, שעברו את הגהתו המדוקדקת של הגאון הראש”ל שליט”א.  ההגדה של פסח עצמה, הוגהה מחדש מריש עד גמירא, כאשר הוספו דברים ומנהגים ייחודיים שנהגו אבותינו מדורי דורות ונעלמו מן ההגדות שנדפסו בשנים האחרונות, ובפרט בקהילות יוצאי צפון אפריקא, כגון המנהג לסובב את קערת הסדר מעל ראשי המסובים קודם אמירת “הא לחמא עניא”. מנהג אמירת תיאור קריעת הים בערבית קודם “יחץ”. מנהג תרגום לערבית של הפיוט “חד גדיא” ועוד כהנה וכהנה כפי שעיני הקורא יחזו. במהדורה מיוחדת זו, הוגה אף ניקוד ההגדה, לפי מנהגו של הגאון הראש”ל שליט”א, והגם שיש בקדמונים במקומות שונים ניקוד שונה. וכן הוגהו נוסח הציטוטים מן הסידור תפילה המצויים בהגדה, כגון “נשמת כל חי” ועוד לפי הנוסח השגור על לשונו של הגאון הראש”ל שליט”א, ואף הוספו מקורות לכל הפסוקים המצוטטים בהגדה. עוד הוסף במהדורה זו, מדברותיו, אמרותיו וכתביו של הראש”ל שליט”א, על ההגדה או על ציטוטים המובאים בהגדה, דבר דבור על אופניו. כאשר חלק גדול מפירושים אלו המובאים בהגדה, נכתבו לראשונה ע”י מו”ר הראש”ל שליט”א לקראת הדפסת “הגדה של פסח” זו המונחת לפנינו. בתוך ההגדה אף שולבו בתמצית ההלכות למעשה הנוהגות בכל שלב בעריכת הסדר, כדי שיהיו מונחים לפני עורכי הסדר, ועוד הוספו הנהגות כפי שנוהגם מו”ר הראש”ל בביתו, בבחינת “מעשה רב” בסיום ההגדה, הובאו שלושה פיוטים הקשורים לפסח, כאשר הראשון שבהם הוא הפיוט המפורסם של רבי יהודה הלוי זיע”א, “יחיד בארבע” ואל פיוט זה הוספו שנים חדשים המושרים באותה נעימה. האחד הוא להגר”מ ריוח זצ”ל, פיוט שנכתב על ידו בשנת תש”ל ולקראת ההדפסה השלים והגיה את הפיוט הראש”ל שליט”א. ובסוף הובאנו את הפיוט מאת מו”ר הראש”ל שליט”א, שגם נושא בראשי התיבות את שמו, וגם הוא מושר בנועם “יחיד בארבע”. מאחורי שלושת הפיוטים עומד אגב מעשה מופלא, כפי שסיפר העומד בראשות צוות העריכה, יו”ר המכון, הגרש”ז רווח שליט”א: “באחד הלילות כאשר סיימתי להגיה את כל ההגדה, בעלותי על משכבי, רואה אני את סבי זצ”ל בחלום, ועולה לפני ספרו שהוצאתי לעי”נ בשנת תשנ”ב ועולה לפני “שער השירה” שהדפסתי בספר ההוא. ומיד בבוקר התפעמה רוחי כי הבנתי שהלא דבר הוא, החלטתי לבדוק אם יש פיוט לסבא זצ”ל שמתאים לאותה נעימה של שירו של ריה”ל, ומצאתי פיוט זה. בבוקר כאשר שוחחתי עם הגאון הראש”ל שליט”א הוא סיפר לי לפי תומו, כי סבא זצ”ל שהיה גם רבו בא אליו בחלום, והיה נראה כמרמז משהו. הופתעתי מהעובדה שהוא בא אל שנינו באותו לילה ועל אתר סיפרתי להגרש”מ על דבר החלום שהיה אף לי. הגרש”מ ששמע את הדברים ברוב קשב שמח שמחה גדולה והבין שזהו אכן היה הרמז שרצה רבו: להגיה ולהשלים הפיוט המדובר.  ואכן בו במקום ביקש הראשון לציון שליט”א שאשלח לו את הפיוט והוא התיישב להגיהו בטוב טעמו הידוע בתחום השירה והפיוט, וכך הושלם הפיוט והודפס כשאליו אף מצורף גם פיוטו של הגרש”מ עצמו שנחרז והותאם לאותה נעימה בדיוק, כאשר התוצאה היא ששלושת הפיוטים מופיעים בסיום ההגדה כששלושתם מתאים באותה נעימה לשבחו של מקום”.)


לא.

סדרת כשרות המזון

הקדמה לסדרה

תולעת שני

סדרה מונומנטאלית מאת הרה”ג שניאור ז. רווח שליט”א – יו”ר המכון למצוות התלויות בארץ ורב אזורי במועצה אזורית גזר

 

לפרסום כלל עולמי זכתה סדרת הספרים המונומנטאלית שראתה אור בהוצאת המכון: “תולעת שני”. זוהי יצירתו ומחקרו רב השנים של יו”ר המכון הגרש”ז רווח שליט”א. ספרים אלו עוררו רעש גדול בקרב הרבנים בארץ ובעולם, ויעידו על כך מאות המכתבים והתגובות המגיעים מרבני חו”ל בארה”ב, אירופה, אסיה ומתעניינים על הדגים המצויים במקומם, ההזמנות ליו”ר המכון מכל רחבי העולם להגיע ולהדריך כיצד לבדוק את הדגים המצויים אצלם. גם התקשורת הכללית בעברית ובאנגלית לא פסחה על הדברים הרבים המופיעים בספר ופרסמה אנקדוטות שונות מתוכם, כגון על המצוי בסושי ועוד. עד כה יצאו ג’ כרכים מתוך ארבעה.

 

לפרסום כלל עולמי זכתה סדרת הספרים המונומנטלית שראתה אור בהוצאת המכון: “תולעת שני”. זוהי יצירתו ומחקרו רב השנים של יו”ר המכון הגרש”ז רווח שליט”א. ספרים אלו עוררו רעש גדול בקרב הרבנים בארץ ובעולם, די להתבונן בכמות המכתבים המגיעים מרבני חו”ל בארה”ב, אירופה, אסיה ומתענינים על הדגים המצויים במקומותם, די לראות את סיוריו הרבים של יו”ר המכון ברחבי העום ובהדרכות לרבנים כיצד לבדוק את הדגים המצויים אצלם. גם התקשורת הכללית בעברית ובאנגלית לא פסחה על הדברים הרבים המופיעים בספר ופירסמה כל מיני אנקדוטות וכגון על המצוי בסושי ועוד. עד כה יצאו ב’ כרכים מתוך ארבעה.

א.

לחלק הוצאה ראשונה ושנייה

שם הספר: תולעת שני כרך א:

שם המחבר: הגרש”ז רווח שליט”א

היקף:

שנת הוצאה:

תיאור: עוסק בהלכות חרקים בהרחבה ובסקירה אנטמולוגית הכוללת סקירה על מאות סוגי חרקים עם תמונות, על אופי חיי החרק דבר שמסייע רבות לפוסקי ההלכה לדעת אימתי יש לחוש לחרקים ובאלו אופנים של עיבוד כבר אין לחוש לחרקים.

תולעת שני כרך א: עוסק בהלכות חרקים בהרחבה ובסקירה אנטמולוגית הכוללת סקירה על מאות סוגי חרקים עם תמונות, על אופי חיי החרק דבר שמסייע רבות לפוסקי ההלכה לדעת אימתי יש לחוש לחרקים ובאלו אופנים של עיבוד כבר אין לחוש לחרקים.

ב.

שם הספר: תולעת שני כרך ב:

שם המחבר: הגרש”ז רווח שליט”א

היקף:

שנת הוצאה:

תיאור: הוא יצירת פאר יחידה במינה שנכתבה עד היום, הכרך עוסק בתולעים ובטפילים בדגים. בכרך זה פורטו מאות סוגי דגים באם מצויים בהם חרקים וטפילים ובאם יש חרקים פורט בהרחבה אופן נקיונם. כרך זה נכתב לאחר מחקר של שנים רבות במדינות רבות ומגוונות בעולם. בסוף הספר יש מס’ נספחים הכוללים בין היתר סקירה מקיפה על עניני סימני טהרה בדגים. ועוד.

ג.

שם הספר: תולעת שני כרך ג:

שם המחבר: הגרש”ז רווח שליט”א

היקף: 400 עמודים

שנת הוצאה:

תיאור: הכרך השלישי מכיל כ 400 עמודים, המבארים בפורטרוט, את הנגיעות בחרקים של המוצרים מן הצומח הן בירקות והן בפירות, כולל מינים וסוגים חדשים או נדירים, וכולל עשבי השדה נדירים יותר או שמשתמשים בהם רק אצל עדות מסוימות ואינם משווקים מסחרית. הספר מלווה במאות תמונות צבעוניות ייחודיות. לספר מצורפים בירורי הלכה בסוגיות החרקים שבהם עוסק הספר. ונספחים מקצועיים בתחום זה, כגון גידול ירקות בחממות, ירקות שטופים, מצוננים וקפואים. כולל הדרכה מעשית. ובנוסף גידול פטריות ללא חרקים ועוד. נספחים אלו משמשים כתועלת מרובה למשגיחים ולכלל העוסקים בכשרות מוצרים אלו.

תולעת שני כרך ג’ – חרקים בירקות ופירות

כ-400 עמודים, המבארים בפרוטרוט, את הנגיעות בחרקים של המוצרים מן הצומח הן בירקות והן בפירות, כולל מינים וסוגים חדשים או נדירים, וכולל עשבי השדה נדירים יותר או שמשתמשים בהם רק אצל עדות מסוימות ואינם משווקים מסחרית.

הספר מלווה במאות תמונות צבעוניות ייחודיות. לספר מצורפים בירורי הלכה בסוגיות החרקים שבהם עוסק הספר ונספחים מקצועיים בתחום זה, כגון גידול ירקות בחממות, ירקות שטופים, מצוננים וקפואים. כולל הדרכה מעשית. ובנוסף גידול פטריות ללא חרקים ועוד. נספחים אלו משמשים כתועלת מרובה למשגיחים ולכלל העוסקים בכשרות מוצרים אלו.

ד.

שם הספר: תולעת שני כרך ד:

שם המחבר: הגרש”ז רווח שליט”א

היקף:

שנת הוצאה:

תיאור: הכרך הרביעי עוסק בחרקים במזון בדגנים, קטניות ומוצרי מזון מעובדים. כרך זה הוא הרביעי בסדרת הספרים המקיפה את כל מציאות החרקים ודרכי הזהירות והניקוי והטיפול בסוגי המזון השונים מפני נגיעות בחרקים, סדרה שהביאה לזיכוי הרבים מאין כמותו בכל הנוגע להימנעות מאכילת שרצים רח”ל. סדרה זו הינה פרי עבודה מתמשכת של כעשור שנים של מחקרים הלכתיים ויישומיים מעמיקים ומקיפים בכל רחבי העולם, שנעשו ע”י יו”ר המכון הרה”ג רבי שניאור ז. רווח שליט”א יחד ובסיוע צוות החוקרים של המכון ובסיוע גופי חוץ נוספים כמו מפעלים ומעבדות מחקר וגופי כשרות וכיוצ”ב. בכרך זה שהוא אחרון בסדרה, יש מאות ערכים מסוגי המזון הרלוונטיים, והוא מכיל מאות רבות של תמונות מקוריות להמחשה והבהרה של כל ערך. לכרך זה גם מצורף אינדקס השלם לכל ארבעת הכרכים, המכיל מעל שלשת אלפים ערכים וציונים! כדי שהקורא יוכל לחפש את הנדרש לו כיאות ולמצוא ביתר קלות. כרך זה יוצא במתכונת מהודרת ביותר אחר שעבר עיצוב ועיבוד מיוחד המתאים לספרים כעין אלו.

(ספר נוסף ונכבד שיצא לאור על ידי המכון למצוות התלויות בארץ, הלא זהו ספר “תולעת שני” – חלק ד להרה”ג רבי שניאור ז. רווח שליט”א, העוסק בדיני חרקים במזון בדגנים, קטניות ומוצרי מזון מעובדים.

כרך זה הוא הרביעי בסדרת הספרים המקיפה את כל מציאות החרקים ודרכי הזהירות והניקוי והטיפול בסוגי המזון השונים מפני נגיעות בחרקים, סדרה שהביאה לזיכוי הרבים מאין כמותו בכל הנוגע להימנעות מאכילת שרצים רח”ל. סדרה זו הינה פרי עבודה מתמשכת של כעשור שנים של מחקרים הלכתיים ויישומיים מעמיקים ומקיפים בכל רחבי העולם, שנעשו ע”י יו”ר המכון הרה”ג רבי שניאור ז. רווח שליט”א יחד ובסיוע צוות החוקרים של המכון ובסיוע גופי חוץ נוספים כמו מפעלים ומעבדות מחקר וגופי כשרות וכיוצ”ב.

לכרך זה שהוא אחרון בסדרה, מצורף גם  אינדקס השלם לכל ארבעת הכרכים, המכיל מעל שלשת אלפים ערכים וציונים! כדי שהקורא יוכל לחפש את הנדרש לו כיאות ולמצוא ביתר קלות. )


לב.

שם הספר: שו”ת שש משזר – חלק א

שם המחבר: הרה”ג שניאור ז. רווח שליט”א

היקף:

שנת הוצאה:

תיאור: הספר הוא ראשון בסדרה חדשה של ספרים, כאשר החלק הראשון עוסק באו”ח ויורה דעה, ובו שאלות מאד מעניינות ושימוש נרחב בפרקטיקה של המחבר, בידיעותיו הרבות בשאר עניני העולם הקשורים לעיסוק בהם הוא עוסק שנים רבות.

כמו”כ מעניין לראות כמה תשובות שההכרעה עליהם הגיעה מכתבי יד עתיקים מלפני מאות בשנים הנמצאים אצל המחבר והגיעו מאת סבו הגדול זצ”ל.

בסוף חלק יו”ד הובא בנפרד מעל 120 עמוד רק על סוגיית תולעים בבשר הדגים, שהרב המחבר חוקר את העניין הזה קרוב לעשור שנים, ובספר זה הביא את תמצית הדברים המו”מ עם גדולי ישראל. אין ספק שלכל שו”ת פרקטי יש חשיבות, ובפרט כאשר הוא מביא מהכת”י שאינם בנמצא, ובכך מאיר סוגיות ממש חדשות, עד כדי מסקנות חדשות ממש להלכה. הספר נתקבל בברכה מיוחדת אצל הרבנים מורי הוראה, וכלל העוסקים בהוראה ובעיקר בכשרות המזון ובפרט הקונטרס האחרון בספר.


לג.

שם הספר: שו”ת שש משזר כרך ב: שו”ת על חלק אורח חיים ועל חלק יורה דעה

שם המחבר: הגאון רבי שניאור ז. רווח שליט”א

היקף: 370 עמודים

שנת הוצאה:

תיאור: בשורה משמחת מבית המדרש של ‘המכון למצוות התלויות בארץ’ – ספר תורני הלכתי חדש יצא לאור, ‘שו”ת שש משזר – חלק ב מאת הגאון ראש המכון רבי שניאור ז. רווח שליט”א.

הספר, המונה כ370 עמודים, מכיל בתוכו כחמישים סימנים של שאלות ותשובות, מאמרים ובירורי דינים על חלק אורח חיים, יורה דעה ואבן העזר, כאשר כל סימן וסימן עוסק בנושא הנדון באופן יסודי ובהיר מיסודי העניין ועד מסקנות מעשיות, כדרכו בקודש של הרב המחבר מימים ימימה בכל ספריו וחיבוריו הרבים עד כה. המאמרים ההלכתיים הינם מיקבץ של שאלות ותשובות שהרהמ”ח שליט”א השיב לשואלים הרבים המבקשים את דבר ה’ זו הלכה, בשאר חלקי השו”ע שאינם מצוות התלויות בארץ, שאת התשובות לשאלות אלו ריכז הגאון המחבר שליט”א בסדרת השו”ת “חלקת השדה” ד כרכים.

סימני הספר עוסקים במגוון נושאים הלכתיים מרתקים הנוגעים למעשה בחיי היום יום, כגון: מה דינו של לחם פשתן שהוסיפו לו גלוטן, וכן תשובה נוספת הדנה מה דינו של לחם העשוי מעמילן שהוצא ממנו הגלוטן. האם חומרי ניקוי או קוסמטיקה צריכים כשרות לפסח ומסתעף לגין הסיגריות בפסח;  שיעורי הכזית והביצה והרביעית בימינו אנו למנהגים השונים, וכמה חידושים חשובים נכתבו בסימן זה הלכה למעשה. דיני היינות המצויים כיום לענין ברכת הגפן.  בחיו”ד דן המחבר שליט”א, בדגים שהוחדרו להם גנים של בעלי חיים טמאים; וויסקי שמיושן בחביות שהיה בהם יין בעבר; האם יש לחוש לרוכשת פאה מחשש שיער עבודה זרה שהגיע מן המקדשים בהודו. כשרות היוגורט הנעשה מפטרייה יוגית [טיבטית]. כשרות הדבש המיוצר מחרקים. כשרות קפה לואק המיוצר מגרגרי קפה שיצאו מקיבת החיה הנקראת גחון הדקלים. ועוד תשובות רבות ומענינות. בחלק אבה”ע דן באיסור ייחוד בחנויות להמרת כספים שהפתיחה שלהם עם קודן מבפנים. בשבת חתן הנערך בבית מלון שנשכר לצורך כך, אם יכולים לומר כל השבע ברכות גם לנוהגים שאין אומרים אלא בבית חתן. והאם אושפיזין חשיב כפנים חדשות לענין שבע ברכות. ועוד תשובות בנושאים מגוונים.

ספר זה מצטרף לספריו הרבים של הרהמ”ח שליט”א במגוון תחומים הלכתיים המשלבים עיון בשורש הדברים עד מסקנות הלכתיות מעשיות ובפרט בשאלות הנוגעות לעניינים שונים שלא לובנו עד כה כנדרש, והניחו להרהמ”ח מקום להתגדר בו, הן אם מדובר בתורת זרעים, והן אם מדובר הענייני חרקים במזון, ואף בשאר חלקי השו”ע וכפי שנראה בעליל בספר זה.

נושאים נבחרים מן המאמרים שבספר

             מה מברכים על לחם פשתן שהוסיפו לו גלוטן

             מה מברכים על לחם חיטה שהוציאו ממנה את הגלוטן

             האם מברך בברכה אחרונה על יין מיקבי רמת הגולן “על פרי גפנה”

             אם יש צורך להחמיר בפסח שלא להשתמש בחומרי ניקוי, רחצה, קוסמטיקה וכיו”ב, ללא כשרות

             שיעור הכזית בנפח בסוגי הקמחים השונים, ובסוגי המצות השונות

             כשרות דגים שניכרים בטביעות עין, אולם לא נותרו עליהם קשקשים

             דגים שהוחדרו להם גנים של בעלי חיים טמאים

             אם יש לחוש שלא להשתמש בירקות עלים מגידול מיוחד מחמת חשש של סכנה מחומרי הריסוס

             כשרות “טל דבש”

             כשרות קפה “לואק” היוצא מקיבת גחון הדקלים

             כשרות היוגורט שהוחמץ על ידי פטרייה יוגית/טיבטית

             כשרות ויסקי שישנו אותו בחביות ששהה בהם יין בעבר

             חששות על עניני כשרות שונים בטיולים המאורגנים למדינת מרוקו

             אשה הרוכשת פאה בארץ ישראל וכיו”ב, האם עליה לחוש שמקור השיער הוא מעבודה זרה

             בדין סירוס כלבים כאשר הרשות כופה על כך,  וההנהגה הנכונה בעיקור חתולי הרחוב.

             בדין איסור יחוד בחנויות להמרת כספים וכיו”ב,  שהכניסה אליהם באמצעות קודן הנפתח על יד הפקיד מבפנים

             שבע בברכות בשבת חתן הנערך בבית מלון, אם דינו כבית חתנים


לד.

שם הספר: משפטי שמואל ביאור על המשניות סדר “זרעים”

שם המחבר: הגאון רבי שמואל בן רבי אברהם הרופא הכהן זצוק”ל, מגדולי חכמי פאס במרוקו

היקף:

שנת הוצאה:

תיאור: ספר משפטי שמואל שהוא ביאור על משניות סדר “זרעים”, נדפס לראשונה ע”י צוות רבני המכון מכתב ידו של המחבר, הגאון רבי שמואל בן רבי אברהם הרופא הכהן זצוק”ל, מגדולי חכמי פאס במרוקו מלפני 400 שנה.

הספר הינו נדיר ומיוחד במינו, של חד ומיוחד מרבני מרוקו הקדמוניים הגאון רבי שמואל הכהן זצוק”ל, שכתב סביב המשניות סדר זרעים. עבודתו התייחדה בביאורים סביב מפרשי המשנה, רבנו הרמב”ם ורבינו הר”ש. עליהם הרחיב את ביאורו ועליהם הוא צייר עשרות ציורים מורכבים, כאשר לפניו היה דפוס ונציא בלבד שלא כלל ציורים כידוע. בנוסף, כדי להקל על התלמידים מפעל לפעם כאשר החומר מתארך הוא שב ועושה קיצורים עבורם. בנוסף לפירושו סביב משניות זרעים, טרח וביאר את התוספתא של “אנדרוגינוס” שהסתפחה כפ”ד במסכת ביכורים, ויצר לה ביאור ופירוש, האחד ארוך והאחד קצר.

את כל זה זכינו ב”ה להוציא לאור לאחר שנים של עבודה מיוחדת ומושקעת מאד.

הספר הזה עבר כמה גלגולים במכון עד שזכינו להוציאו לאור. ראשיתו לפני כעשור ומחצה עת קיבלנו את כתב היד מהרה”ג רבי משה עמאר, ראש מכון אורות יהדות המגרב. בהמשך, הרב יצחק לוי שהיה מחוקרי המכון דאז, החל לפענח את הכת”י ולא השלמנו את העבודה. ב”ה החל משנת 2009 עבדנו באינטנסיביות על הספר וביתר שאת בשנת 2010, כאשר העבודה כללה פיענוח מלא של הכת”י. חיפוש אחר המקור להשלמת החסר כגון הקדמת המחבר וב”ה זה נמצא והודפס בראש הספר, וכן ההסכמות שקיבל מחכמי דורו, הערות והארות על דברי המחבר, השוואת נוסחאות שונות של הדפסת המשנה [ונציה, נפולי, וילנא ועוד], איורים מחדש בחברת גרפיקה של כל הציורים מחדש, כתיבת מבוא ארוך על המחבר, חייו ותקופתו, שערך עבורנו הרה”ג רבי משה עמאר, ראש מכון אורות יהדות המגרב. ועוד כהנה וכהנה כפי שיחזה המעיין. האחראי הראשי שעמד בראש הצוות הוא, הרב אליהו ראש שליט”א ועמו יו”ר המכון הרב שניאור ז. רווח שליט”א, והרב מאיר שטורך שליט”א.


לה.

שם הספר: כרם שלמה הלכות שביעית – על הרמב”ם

שם המחבר: הרשל”צ הרב עמאר

היקף:

שנת הוצאה:

תיאור: הספר עוסק בדברי הרמב”ם בהל’ שמיטה ויובל, כאשר מורינו הראש”ל שליט”א כתב לבאר כל הלכה וכל אחד מדברי נו”כ על הרמב”ם בהלכות שמיטה ויובל. ההערות והביאורים יורדים גם לרמת הלכה למעשה כולל עניינים אקטואליים בהתיישבות החקלאית.

החשיבות של ספר זה הינה רבה ביותר ללומדי פסקי רבנו המרב”ם על הלכות שביעית ובפרט שבספר זה בירר מו”ר המחבר שליט”א עניינים אקטואליים ממש, הנוגעים הלכה למעשה לעם שבשדות.


לו.

שם הספר: “תורת ערלה” דיני ערלה ונטע רבעי

שם המחבר: הרה”ג יוסף צברי שליט”א

היקף:

שנת הוצאה:

תיאור: פרי עטו של אחד מאברכי הכולל שע”י המכון הרב יוסף צברי, שבעודו שוקד על מצוות הארץ במסגרת הכולל, הוציא מתחת ידו בכתב יד דינים וסימנים מסודרים על דיני ערלה. ובעיקר בהתייחס לדינים אקטואליים בסוגיות ערלה.

הספר פותח בפרפראות על דיני ערלה המפוזרים בכל הש”ס ושאר מקורותינו. וממשיך בקיצור הלכות ערלה המלוקטים מכל ספרי המכון [כאשר יו”ר המכון הרה”ג רבי שניאור ז. רווח שליט”א, עבר על רוב ככל תמצית ההלכות המסכמות את הדינים הלכה למעשה]. הספר כתוב על פי סדר השו”ע דברי מרן והרמ”א, והביא סביבם את כל דיוני האחרונים, תוך התמקדות על הרלוונטי הלכה למעשה בדורנו. זו בעצם עיקר החשיבות של הספר, שעוסק בעניינים רלוונטיים בשטח החקלאי ובפרט לאור ההתקדמות הטכנולוגית בחקלאות. הספר נותן תרומה מיוחדת ומשמש ככלי עזר ושימוש למורי הוראה, מלמדים, רבני יישובים, ואף לחקלאים עצמם, וכל זאת מכל היותו של הספר עוסק בענייני ערלה מהפן האקטואלי שבו.


לז.

שם הספר: משניות עם ביאור “עיר חדשה”, יישוב על השגות בעל התויו”ט – זרעים א

שם המחבר: הגאון רבינו יהודה הכהן זיע”ה מחכמי פאס שבמרוקו

היקף: 330 עמ’

שנת הוצאה:

תיאור: בשורה משמחת מבית המדרש של ‘המכון למצוות התלויות בארץ’ – גנוזות וכתבי יד רבותנו חכמי ספרד ממשיכים לצאת לאור עולם. בימים אלו יצא לאור כרך משניות זרעים א’ עם פי’ הרע”ב ובעל התויו”ט וביאור ‘עיר חדשה’ – יישוב על השגות בעל התויו”ט, בתוספת הערות ומראי מקומות מאת עורכי הספר רבני  המכון.

כתב היד ‘עיר חדשה’ הגאון המחבר זיע”א יוצא לאור עולם לאחר עמל ויגיעה גדולים שנעשו לצורך הפיענוח על ידי רבי נתנאל אביטל שליט”א. כמו כן רבני המכון ערכו את תוכן הדברים והוסיפו הערות ומראי מקומות. צוות רבני המכון מונה את הרבנים הרב אריאל אילוז, הרב דוד בכר, הרב דוד זיאת הרב שריה יצחק, הרב דביר עמר והרב חגי רווח, כשבראש המלאכה מנצחים העורכים הראשים הרב ישראל אנקווה בתחום התוכן והרב נתנאל אביטל בתחום פיענוח כתב היד.

כרך המשניות החדש מונה כ330 עמודים המודפסים בפורמט מפואר ומאיר עינים, תחת ניצוחו של העורך המומחה רבי יהודה קנובליך הי”ו מ’יהודה הפקות’. ותוכו כברו בכריכה מעוצבת בבחינת תורה מפוארה בכלי מפואר.

הספר נפתח ב’דבר המכון’ מאת הגאון רבי שניאור ז. רווח שליט”א ראש המכון, “ומובטח אני שכל המפרשים הש”ס משניות שאני מעיין דבריהם ושונה בהם הם יצאו לקראתי ולדבר בעדי לפני המלך הגדול מלך מלכי המלכים הקב”ה לאחר אריכות ימים ושנים אכי”ר”. ומפליג במעלת המחבר כמי שעמל בתורה תדיר תוך תלאות וצרות רבות.

לאחר מכן דבר העורכים הרב ישראל אנקווה והרב נתנאל אביטל, שבו הם מפרטים את סדר העבודה של פיענוח כתב היד שהיה במצב קשה, העריכה ההגהות וההערות וכל סדר העבודה על ספר זה, תוך מתן דגש שראו לנכון שמקחו של צדיק זה צריכה להתברר במכון העוסק בתורת זרעים, תחת הכוונתו של ראש המכון שליט”א, אשר העמיד את צוות רבני המכון לעסוק במלאכת הקודש, לעמוד על כל תג ותג בדברי קדשו של הגאון המחבר זלה”ה, ע”מ שיהיו חידושיו בהירים, מאירים ושמחים, כשעת נתינתם מסיני וכשעת הורדתם להאי עלמא.

לאחר מיכן מופיעים דברי מבוא על תולדות המחבר וחיבורו עיר חדשה.  דברי המבוא נכתבו ביד אומן ע”י האי גברא אומן הבקי במלאכתו מלאכת שמים של כתבי קדמונים, מקורותיהם ותולדותיהם, הרב נתנאל אביטל אשר משמש כאמור כעורך ראשי בספר זה. המבוא מקיף באופן מעורר השתאות את תולדות המחבר, משפחתו, חכמי דורו ומקומו ועוד ועוד. לאחר מכן הקדמת המחבר זלה”ה ובו מבאר את שם הספר ‘עיר חדשה’ שבכך בנה לשמו עיר גדולה, שהרי על תלמידי חכמים נאמר ורב שלום בנייך, אל תקרי בנייך אלא בונייך. ומסיים שע”י העיסוק בפירוש המשנה שהיא אותיות נשמה יהיה בזה תיקון לנשמתו לפני כסא כבודו יתברך.

לאחר מכן מתחיל סדר המשניות עם פירוש הרע”ב ותויו”ט ועליהם ביאור עיר חדשה וציונים והערות.

נסיים בציטוט דבר המכון המופיע בראש הספר מאת הגאון רבי שניאור ז. רווח שליט”א ראש המכון, אשר ליווה גם את הוצאת ספר זה עם כל הידע הרב בתורת ארץ ישראל ועם הנסיון והמומחיות בעיון דברי רבותנו חכמי ספרד: “זכות היא למכון, לרבניו וחוקריו, שעוסקים בתורתםשל רבותינו הקדומים, וכבר אמרו חז”ל שהכל תלוי במזל ואפילו ס”ת שבהיכל, וכמה אלפים ורבבות כתבי יד, שכתבום חכמים שישבו בכל מדינות העולם עדיין חבויים הם במרתפים שונים, וק”ו של רבותינו חכמי המערב שבצניעותם כלל לא חשבו להדפיס את דברי תורתם, ורוב התורה עדיין בקרן זוית מונחת באוניברסיטאות, בספריות, ואם זה היה כך, דיינו! אלא שבפועל זה מסתובב אצל משפחות ובמקומות אחרים שלא בטיפול הנכון, וכל יום שא יוצא לאור עולם הוא מאבד מאיכותו, וסופו לכליון. ועל כן כל ספר הניצול ויוצא לאור עולם, הוא יום שמחה לתופשי התורה, ובפרט בתורת זרעים שלא רבים עסקו בתורה זו. וכל המעיין בדבריו רואה כמה היו מאמצי רבינו המחבר זיע”א, ליישב קושיות המחברים, ולבאר באופן שהכל יבוא על מקומו בשלום. ובשורה טובה זו, מצטרפת אל הספר “משפטי שמואל” שיצא זה מכבר במסגרת המכון וגם הוא על סדר זרעים. וכולנו תקווה שנזכה להוציא גם את שאר תורת רבינו המחבר זיע”א משאר הסדרים של המשניות, וכן לשאר המחברים שדבריהם עדיין בכתובים”.


לח.

שם הספר: הגדה של פסח לרבותנו חכמי מרוקו

שם המחבר: עם ביאור ‘תורי זהב’ לרבנו עימנואל סירירו זלה”ה מחכמי פאס. ונלווה אליו ‘סדר מערבי’ והוא לקט ביאורים וחידושים מארבעה חכמי רבותינו שבמרוקו: רבינו יהודה בן עטר זלה”ה אב”ד פאס, רבינו חביב טולידנו זלה”ה מחכמי מקנס, רבינו שלמה אביטבול זלה”ה אב”ד צפרו ורבינו רפאל אבן צור זלה”ה אב”ד פאס.

היקף: 334 עמ’

שנת הוצאה:

תיאור: ובתוספת דרושים לשבת הגדול וחג הפסח, הלכות, מנהגים ופיוטים לליל הסדר וימי הפסח מרבותינו המחברים זלה”ה

נערך מכתב יד [חצי קולמוס] בתוספת הערות ומקורות ע”י ראש המכון הגאון רבי שניאור ז. רווח שליט”א ועימו העורך הראשי הרה”ג ר’ נתנאל אביטל שליט”א ועורך המשנה הרה”ג ר’ אביחי בן ססי שליט”א

ובסיוע צוות החוקרים התורניים של המכון הרה”ג ר’ דביר עמר שליט”א, הרה”ג ר’ חגי רווח שליט”א, הרה”ג ר’ דוד בכר שליט”א והרה”ג ר’ יצחק שריה שליט”א

בימים אלו יצאה לאור הפקה מיוחדת של ‘המכון למצוות’ – ‘הגדה של פסח לרבותינו חכמי מרוקו’. יצירת מופת בת 334 עמודי כרומו צבעוניים, מכתב יד של חכמי מרוקו. הגדה עם ביאור ‘תורי זהב’ מכתב יד קדמון לרבינו עמנואל סירירו זלה”ה מחכמי פאס. ולצד זה פירוש ‘סדר מערבי’ לארבעה מחכמי מרוקו: רבינו יהודה בן עטר זלה”ה אב”ד פאס, רבינו חביב טולידנו זלה”ה מחכמי מקנס, רבינו שלמה אביטבול זלה”ה אב”ד צפרו ורבינו רפאל אבן צור זלה”ה אב”ד פאס. הכל מפיענוח כתב יד קדמונים מלפני מאות שנים וכן תרגום מערבית. ובתוספת הערות, מקורות והפניות וכיוצ”ב.

בפתח ההגדה תוכן עניינים מפורט למדי על סדר ההגדה למען יהיה נוח למעיין למצוא את אשר ליבו חפץ.

לאחר מכן מופיע דבר המכון מאת ראש המכון הגאון רבי שניאור ז. רווח שליט”א, אשר מתאר את העבודה על כתבי היד ואת סדר העבודה והעוסקים במלאכת הקודש כל אחד בחלקו ומומחיותו, עד אשר זכינו להוצאתה לאור של ההגדה המשובחת בכלי מפואר.

לאחר מיכן מופיע דבר העורך הראשי הרב נתנאל אביטל שליט”א, בו הוא מתאר  בעט אומן על דבר כתבי היד לרבותינו חכמי מרוקו וגלגוליהם השונים.  כמו כן סוקר העורך את חלקי ההגדה, הביאורים, הפירושים, הפיוטים, ההלכות וכל טוב מצרים הנמצא בה.

ועוד הניף ידו לספר למעיינים את דבר תולדותיהם של רבותינו המחברים של ביאורי ופירושי הגדה זו, חיבוריהם הנוספים, וניתוח מקצועי לכתבי היד והמקורות לחיבוריהם על ההגדה. המעיין יראה בעיניו עבודת מחקר היסטורית עשירה, מקצועית ומקיפה כיד ה’ הטובה עליו מימים ימימה, בהיותו בזה חד בדרא ממש. אין ספק, שסקירה זו מהוה נכס מחקרי העומד בפני עצמו.

בנוסף, מצורפים כתבי יד, מסמכים ותמונות נדירים המרחיבים את הדעת ומעניקים מימד ייחודי ואיכותי להגדה שלפנינו.

את ההגדה עם פירוש ‘תורי זהב’ לרבינו עמנואל סירירו זלה”ה פותח הרהמ”ח זלה”ה בהקדמה, בה הוא מסביר את תועלת הפירוש המבאר את הפשט לבעלי הבתים הרוצים דבר קצר. ולאחר מיכן מחלה את פני ה’ בתפילה שיעזרהו לחבר חיבורים נוספים, ע”ש.

המחבר זלה”ה פותח את ההגדה כמקובל בהלכות ומנהגים, דיני בדיקת וביעור חמץ, והלכות ליל הסדר עם פירוש וביאור.

בחלק זה של הלכות החג, מובאים בהגדה שלפנינו גם דיני ומנהגי חג הפסח מספר ‘טוב טעם’ לרבינו חביב טולידאנו זלה”ה, אחד מארבעת רבני מרוקו הנלווים להגדה זו. הרהמ”ח זלה”ה הביא סדר הלכות ארוך ומפורט המקיף את כל הלכות החג וערב החג. לסדר ההלכות, כמו לכל חלקי ההגדה, נלווים הערות ומראי מקומות מאת הרבנים והעורכים שליט”א.

לאחר מיכן, ההגדה ממשיכה כמקובל עם סדר בדיקת וביעור חמץ וכל הבקשות ואמירות ‘יהי רצון’ הנלוות למצוות אלו, סדר קרבן פסח, אמירות וסגולות שראוי לאומרם בערב פסח וסדר הדלקת נרות.

ההגדה ממשיכה בסימני הסדר עם פירושים, חרוזים ורמזים מאת ה’תורי זהב’.  רמזי הסדר לרבינו רפאל אבן צור זלה”ה, סדר הקערה עם תפילות הנלוות, סדר ‘קדש’, סדר ‘ורחץ’, ‘כרפס’, ‘יחץ’ (עם ‘האגדה קצם אלאה אלבחר’).

ליבת ההגדה הינו כמובן סדר ‘מגיד’, המתחיל באמירות לשם יחוד ויהי רצון ועוד, כשכל מהלך אמירת ההגדה מלווה בפירוש ‘תורי זהב’ וב’סדר מערבי’ – קרי פירושים ורעיונות מאת ארבעת רבותינו חכמי מרוקו זלה”ה, ונלווים להם הערות וציונים וכדו’ מאת הרבנים והעורכים שליט”א. וכן ע”ז הדרך המשך ההגדה עד ‘ברך’ ‘הלל’ ו’נרצה’ כמקובל עם הפירושים וההערות.  ולבסוף השירים המסורתיים יחד עם השירים בשפה הערבית כמסורה בקרב יוצאי מרוקו.

חלק הפיוטים לחג הפסח תופס מקום נכבד בהגדה שלפנינו והוקצה לו פרק מיוחד. ולבסוף חלק הדרושים והחידושים מאת רבותינו חכמי מרוקו המלווים את ההגדה.

אין ספק, מדובר בהגדה עשירה מאד בתכנים, בהלכות, בפירושים, בשירה ובפיוטים, המכניסה את המסובין בליל הסדר לניחוח מיוחד של המסורת הספרדית האוטנטית, מסורת בית אבא.

לבסוף, אחר שסקרנו את התוכן, אי אפשר שלא לייחד את הדיבור על הצורה. שהרי בהגדה של פסח, לצורה יש מקום נכבד ודומיננטי ביותר, כיאה וכמקובל מקדמא דנא.

ההגדה שלפנינו איננה עוד הגדה יפה, או הגדה יפה ומפוארת מאד. מדובר במשהו אחר! משהו שלא הכרנו עד היום! משהו פורץ דרך!

המסגרות, הפונטים המדהימים והמיוחדים במינם – בגדלים ובצבעים שונים, הסגנונות והקישוטים, הכותרות המפוארות והמשובבות נפש ובעיקר השילוב המדהים והאומנותי שבין החדש לישן, החדשנות והמסורתיות, וכל זה בדפי כרומו צבעוניים ואיכותיים, פשוט תענוג לעינים ולנפש, לא נראה כדבר הזה!


לט.

שם: סרט לימודי על מצוות התלויות בארץ

שם המחבר: המכון למצוות התלויות בארץ

היקף: 30 דקות

שנת הוצאה:

תיאור: במסגרת התוכניות הרחבות להחדרת המודעות והידע על מצוות התלויות בארץ, ביצע המכון בשנתיים האחרונות שני פרוייקטים ייחודיים. הראשון הספר על כל מצוות התלויות בארץ, ספר “זמרת הארץ”, שיצא גם בשיתוף רשת החינוך התורני, והשני – סרט / תקליטור המבוסס על הספר “זמרת הארץ”, ובו תמצית מהות כל המצוות בתיאור חי, ברור וקליט.

כהכנה לסרט הקדיש המכון חודשים רבים של צילומים בוידאו, על כל ההיבטים ההלכתיים של כל מצוות הארץ, כמו כן נכתב התסריט – כשהוא מבוסס כנ”ל על ספר “זמרת הארץ” – ובוצע על ידי קריינות מקצועית וברורה.

אורכו של הסרט כ – 30 דקות, כאשר בסיום הצפיה בו קולט הצופה את כל המכלול הרחב של מצוות הארץ בצורה מעניינת, מלאת צבע וחיים.

אין כל ספק, שכהכנה ללימוד מצוות הארץ יכול לשמש סרט זה כמבוא נפלא, וכן גם כסיכום לימוד מצוות הארץ.

הסרט מיועד לכל מי שמעוניין להבין וללמוד את מצוות הארץ, החל בילדי התתי”ם ובתי ספר, צוותי מורים ועמך ישראל.


מ.

שם הספר: חובת הארץ

שם המחבר: הגאון רבי ניסים עזרא כדורי (כצ’ורי) זלה”ה מגדולי רבני בבל בדור האחרון

היקף:

שנת הוצאה:

תיאור: חובת הארץ הספר ייחודי ביותר, “חובת הארץ” – תמצית דיני מצוות הארץ ודינים הנהוגים בהתיישבות להגאון רבי ניסים עזרא כדורי (כצ’ורי) זלה”ה מגדולי רבני בבל בדור האחרון, בהוצאה חדשה ומחודשת.

קונטרס זה נדפס בחיי המחבר בשנת תשי”ד בדפוס ישן נושן, וגם ה”חובת הארץ” שנלוה לספר מעשה נסים בשנת תשל”ה ע”י חברת אהבת שלום, יצא לאור ללא מקורות וציונים.

ועתה בס”ד הקונטרס מודפס מחדש, עם מקורות, הערות, הארות וציונים למען יוכלו הכל ליהנות מזיו הדרו.

ספר זה יוצא לאור ע”י המכון כהמשך למגמת המכון להוציא לאור גנוזות וכת”י של רבותנו חכמי ספרד מכל הדורות. על העבודה ועל המלאכה עמד הרה”ג רבי אליהו ראש שליט”א מרבני המכון ועימו עורכי משנה וחברי צוות מחוקרי המכון, ועל כולנה ליווה ופיקח והעיר והאיר והביאו לספר זה לידי גמר טוב, ראש המכון הרה”ג רבי שניאור ז. רווח שליט”א. יה”ר שזכות רבינו המחבר זצ”ל תעמוד לימין כל העוסקים בההדרת קונטרס זה ובשאר כתביו, אמן.