לוגו בית המעשר
|

יצא לאור! שו”ת חלקת השדה חלק ה

ה' טבת התשפ"ג | 29/12/2022

בשורה משמחת לשוחרי ההלכה
שו”ת חלקת השדה חלק חמישי
יצא לאור!

מאת הגאון רבי שניאור זלמן רווח שליט”א
ראש המכון למצוות התלויות בארץ

 

בשורה טובה ומשמחת מבית המחלקה התורנית שע”י המכון למצוות התלויות בארץ על הוצאתו לאור של כרך נוסף בסדרת הספרים ‘חלקת השדה’ המכיל בקרבו שאלות ותשובות, מאמרים ובירורים בדיני מצוות התלויות בארץ ממורינו ראש המכון הגאון רבי שניאור זלמן רווח שליט”א

בשמחה ובהתרגשות פשטה הבשורה המרנינה אצל רבנן ותלמידהון תלמידי חכמים תופסי ספר על חלק נוסף בסדרת הספרים האיכותית והמבוקשת של מורינו הגרש”ז רווח שליט”א, סדרת הספרים אשר קנתה לה מקום של כבוד במזרח אוצר הספרים היהודי תורני בכלל, ובמצוות התלויות בארץ בפרט.

בחסד השם ובס”ד זוכים לברך על חלק חמישי המצטרף לקודמיו, בשו”ת, בירורים ומאמרים היורדים לעומקה של תורה עד להסקת ההלכה והמעשה אשר יעשון. כל זאת בשפה ברורה וקולחת המבררת ומגישה את הדברים העמוקים לפני הציבור הרחב הצמא להעמיק ולהוסיף ידיעות בחלק התורה של מצוות התלויות בארץ.

במעמד לחיים צנוע ומרגש אשר התקיים במשרדי המכון ביום הגעת הספרים מהדפוס, לא הסתיר הרב שליט”א את התרגשותו מכך שזוכה להמשיך ולהוציא לאור את סדרת הספרים ‘חלקת השדה’ על מצוות התלויות בארץ. כמו”כ הודה הרב למנהל המכון הרב יקותיאל דהן שיחי’ ולכל המסייעים והעוזרים במלאכת העריכה ובמלאכת ההוצאה לאור על טרחתם ויגיעתם כי רבה למען יצאו הדברים תורה מפוארת בכלי מפואר.

החלק החדש בסדרה כולל בתוכו על הלכות ערלה וכלאים, הפרשת חלה ואיסור חדש, תרומות ומעשרות ושביעית. בנוסף, מכיל ספר זה כקודמיו, תוכן עניינים מפורט המהווה תמצית מכל סימן וסימן אשר מתפרסם בסוף הספר, למען ירוץ הלומד והמעיין למצוא את מבוקשו.

 

 

האם נוהג איסור חדש בתבואת הפקר · האם אוכמניות זה פרי העץ או שיח אדמה · שיעור הקמח בימינו לגבי הפרשת חלה · עגבניות שגדלו במרפסת הבית לגבי חיוב תרו”מ