לוגו בית המעשר
|

יצא לאור ספר ‘כתר מלוכה’ מאת מו”ר ראש המכון שליט”א

ט"ז סיון התש"פ | 08/06/2020

יצא לאור ספר ‘כתר מלוכה’

יצא לאור שו”ת כתר מלוכה בו נידונו שאלות שונות בד’ חלקי השו”ע. מתקופת מגפת הקורונה לתפ”ץ.

מאת מורינו ראש המכון וביהמ”ד הגאון רבי שניאור ז. רווח שליט”א – רב אזורי במ.א. גזר ורב ודומ”ץ קהילת משכן התורה באלעד.

אורח חיים:

נטילת ידיים על אלכוג’ל – תפילה עם מסכה – תפילה עם מטרייה – מנין מרפסות – לזוז 2 מטר בתפילת שמו”ע – עליה לתורה ממרחק – ברכה לחולי קורונה שאין לו טעם – הגומל למבודד – הבאת תפילין שישרפו בעת היציאה מביה”ח – יציאה עם מסיכה ללא עירוב – ויטמינים בשבת – אלכוג’ל בשבת – מענה לטלפון בשבת – מדידת חום בשבת – מעין שבע במנין מרפסות – ברכת אילנות למבודד – אלכוג’ל בפסח – ויטמינים בפסח – יהודים תקועים באי של גויים, על יין ומצות ומזון כשל”פ – סיום מסכת לבכורות בהסגר – סיום מסכם בזום – מכירת חמץ בעין בשנה זו – להלשין על דרשת שבת הגדול המתוכננת – בדיקת חמץ על ידי עובדת זרה לאשה נכה – ליל הסדר בזום עם מבודדים – לוויה ביום טוב ראשון כשמחוייבים על ידי השלטונות – לויה של גדול בישראל ביום טוב שני, וכשא”א על ידי נכרי מחששות המגפה – איך מקיימים ‘שמחה’ לאשה בחג כשהחנויות סגורות – מנהגי אבלות בספירת העומר בשנה זו, לגבי תספורת ומוסיקה.

יורה דעה:

היכר לשנים שסועדים בו”ח בתקופה זו – פתרון לטבילת כלים בזמן זה – הגעלת סירים חדשים – הנהגת מורה הוראה בבדיקות אם צריך לחוש – עניני כיבוד הורים – ביקור חולים וניחום אבלים בתקופה זו, ועשייתה דרך טלפון או זום – ברית מילה כשאין עשרה.

אבן העזר:

האם יש הגבלות בתקופת המגפה כמו בשני רעבון – חופה כאשר אסור כינוס עשרה – תקיעת כף בכתובה כאשר מגבילים נגיעה זב”ז.

חושן משפט:

תשלום לביה”ס, מעונות, אולמות, חברות הסעה, שכירות מבנים, שכירות פועלים ועוד – ביטול כרטיס טיסה, ותשלום העמלה לסוכן – נהג הסעות שמחזיק בשיקים אם דינו כמוחזק – חולה שיצא והזיק אדם או ממון.

להורדת הספר בחינם לזיכוי הרבים – לחץ כאן >>