לוגו בית המעשר
|

חמץ שעבר עליו הפסח בדיוטי פרי, הרבנים מתריעים.

כ"ח אייר התשע"ט | 02/06/2019

אי שמירת הכשרות בפסח נמשכת בחנויות לממכר הנמצאות ב’דיוטי פרי’ כבר שנים ארוכות, נראה שלאף גורם אין את ההשפעה לעצור את הביזיון הזה, אך לכמה רבנים ומומחי כשרות זה נמאס. הם החליטו להרים את הכפפה ולעשות מעשה, ראשית הוחתמה קריאת קודש של גדולי הדור להזהיר מאיסור חמור זה, וזו רק ההתחלה…

מזה שנים רבות, שקיימת מכשלה חמורה המתרחשת לעיני כל ישראל מידי שנה בימי חג הפסח. כאשר רשת ג’ימס ריצרדסון מוכרת בריש גלי מוצרי חמץ, תוך ביזוי קודשי ישראל, ולצערינו מטעם גורמי האכיפה אין פוצה פה ומצפצף. ובעבר עוד הגדילו לעשות, והציעו בתוך ימי הפסח לעוברים ושבים, משקאות חדשים שהם חמץ גמור בתוך ימי הפסח. וכל זאת בחנות הרשת הגדולה בטרמינל 3 ובטרמינל 1. [להוציא החנות הקטנה של הרשת בזרוע D  ששם יש גורם כשרות המפרסם שעשה “מכירת חמץ” ועל שומרי מצוות לבקש אישור זה].

אולם הם לא הצליחו להבין שהציבור הדתי איננו מחפש לקנות ויסקי לאחר פסח, אלא הוא כואב את החילול השם הגדול והנורא, שמתרחש בעיצומם של ימי הפסח, שאין לך קטרוג ל”ע גדול מזה. להסתובב שם ולראות את הדריסה במזיד על איסור חמץ, הלב נצבט וכואב.

ובנוסף לכל האמור, ענין זה לא נעצר בפסח, אלא הוא ממשיך עוד שבועות רבים מאד לאחר הפסח, כאשר כל משקאות הויסקי והוודקה ועוד שמיוצרים מחמץ, דינם כדין חמץ שעבר עליו הפסח.

וכיון שלצערינו, עדיין יש כאלו שלא הבינו היטב את חומרת הדברים, טרחו כמה תלמידי חכמים בשבועות האחרונים להביא הדבר לפני חכמי ישראל, עד אשר הם יצאו בקריאת קודש וקריאה נאמנה, להיזהר מלצרוך תוצרת זו, בזה הלשון:

“חומרת חמץ ידועה לכל שהתורה הטילה עליו עונש כרת החמור. וחז”ל קבעו שחמץ בפסח לא מתבטל אפילו באלף. ועוד החמירו על החמץ שהיה ברשות ישראל בימי הפסח ואסרוהו לאחר הפסח גם באכילה וגם בהנאה.

וכל בעל עסק יהודי שלא מכר את חמצו לפני פסח באמצעות הרבנים שומרי משמרת הקודש הרי כל החמץ שברשותו אסור לגמרי ואסור לקנות ממנו. כל זמן שיש ברשותו מן החמץ ששהה אצלו בימות הפסח.

והנה יש בעלי עסקים בשדה התעופה [בטרמינל 1 ובטרמינל 3] שיש ברשותם חמץ ובפרט משקאות חריפים כגון סוגי הויסקי למיניהם, וחלק מסוגי הוודקה ועוד משקאות שהם חמץ בפסח, ואינם מוכרים את חמצם לפני פסח וגם ממשיכים למכור חמץ בימות חג הפסח כמו בימות החול.

וברור ופשוט שכל החמץ שהיה ברשותם בחנות או במחסנים שלהם שלא נמכרו לגוי, חמץ זה אסור ואין לו שום היתר כלל ועיקר. ושומר נפשו ירחק מהאיסורים החמורים הללו, ולא יקנה שום דבר של חמץ רק בבתי עסק שעשו מכירה כדת וכדין.

והאמת והשלום אהבו, בברכת  שים שלום טובה וברכה וחיים לעד”.

וכאן באה חתימת יד קודשו של מרן ראש הישיבה חכם שלום כהן שליט”א, יחד עם מרנן ורבנן רבותינו חברי מועצת חכמי התורה. הראשון לציון הגאון רבי אליהו בקשי דורון שליט”א. הראשון לציון הגאון רבי שלמה עמאר שליט”א, ועוד רבים מחכמי ופוסקי הדור שליט”א.

כאשר תקוות כולם שבשנה זו לאחר שנים רבות שפירצה זו כואבת לציבור הרחב, ומידי שנה הם מקבלים התראה, ומידי שנה מגמגמים דברי התנצלות שאינם מקויימים לבסוף, שכעת יקבלו עליהם קבל עם ועדה לבל ישובו עוד לכסלם, וינהגו ככל המקומות בארץ ישראל, למכור את חמצם כדין, ויאחסנו החמץ עד עבור ימי הפסח.

וכאן גם חשוב להדגיש שבמתחם נתב”ג מלבד חנות זו, גם בחנויות מרקט נוספות נמכר בריש גלי, בקלוואה בפסח, תוך דברי עזות של בעלי המקום לכל מי שהעיר להם על כך.

ומכאן תצא הקריאה לממונים על אכיפת החוק, שיתזכרו את הגורמים בנתב”ג שהם חלק ממדינת ישראל, והם מחויבים לקיים ולכבד כשאר העסקים ברחבי המדינה.

בשיחה עם הפועלים בנושא כאוב זה, אומרים לנו אותם רבנים כי חפצים הם להסדיר את הענין בשיח והבנה בין הצדדים, אך אם הדבר לא יעלה יפה, הם יתקדמו צעד אחד קדימה, והם לא שוללים לעודד חרם צרכני מוחלט מחנויות אלו עד שהמצב ישתנה.