לוגו בית המעשר
|

חדשות ועדכונים

 • הסכמת הרב עמאר לספר שבת הארץ

  הגרש”מ עמאר בקריאת קודש ללמוד בספר “שבת ...

  הראשל”צ הגרש”מ עמאר בקריאת קודש לאבות ובני המשפחה ללמוד יחדיו את הספר “שבת הארץ” לקראת שנת השמיטה   הספר “שבת הארץ” י”ל בהוראתו של מרן הגאון רבי עובדיה יוסף זצוק”ל ע”י המכון למצוות התלויות בארץ בראשות הגרש”ז רווח  בקריאתו של הראשל”צ הגרש”מ עמאר הוא מזכיר כי “חייבים ללמוד ולעמול בדיני שביעית לפחות שלושים יום לפני שביעית” וקורא לעם ישראל ללמוד יחדיו בני המשפחה […]

 • לוח זמנים

  הועלה לאתר השמיטה לוח הזמנים לשמיטה ...

  הועלה לאתר לוח הזמנים לשמיטה תשפ”ב בשבח והודיה להשם יתברך הועלה לאתרנו אתר השמיטה של ישראל לוח זמנים לשנת השמיטה תשפ”ב הלוח מרכז בתוכו כל המידע הנחוץ לקדושת שביעית, איסור ספיחין ומצות ביעור. לירקות, תבואה, קטניות, פירות ופרחים לשנת השמיטה תשפ”ב עם תמצית עיקרי דיני שביעית לצרכן, מבוסס על ספר “שביתת השדה” – הלכות שביעית […]

 • שיעור לקראת שנת השמיטה והקניית חיות ...

  שיעור לקראת שנת השמיטה ע”י הגאון רבי שניאור זלמן רווח שליט”א בנתיבות והקניית חיות פינת החי לכהן לקראת שנת השמיטה הבעל”ט מסר הגאון רבי שניאור זלמן רווח שליט”א שיעור בבית מדרשו של הגאון רבי משה אבוחצירא שליט”א העומד בנשיאות כ”ק האדמו”ר רבי ברוך אבוחצירא שליט”א בשיעור נידונו גבולות הארץ בזמן הזה ובפרט לעניין שמיטה הרב […]

 • שיעור מפי הגאון הרב שניאור רווח שליט"א בכינוס מורי הוראה

  שיעור מפי הגאון הרב שניאור רווח ...

  שיעור מפי הגאון הרב שניאור רווח שליט”א בכינוס מורי הוראה הגאון הרב שניאור רווח שליט”א בשיעור מקיף ומעמיק בהלכות שמיטה בכינוס מורי הוראה מטעם בית ההוראה “הלכה למעשה” בראשות הגאון הרב אופיר מלכה שליט”א שיעור מרתק ופרקטי במשך כארבע שעות!! בנושא הכנה לשמיטה, מלאכות האסורות והמותרות בשמיטה, גבולות ארץ ישראל, דין אוצר בית דין ועוד […]

 • הראשון לציון הרב שלמה עמאר שליט"א ביחד עם הגאון רבי שניאור זלמן רווח שליט"א

  סיור אצל גדולי ישראל לקראת השמיטה

  ראש המכון למצוות התלויות בארץ בסדרת ביקורים בבתי גדולי ישראל הגאון הרב שניאור רווח שליט”א ערך לקראת שנת השמיטה סדרת ביקורים נרחבת אצל גדולי ישראל שליט”א, מטרת הסיור הייתה לעדכן ולהתייעץ בענייני השמיטה השונים, והפעולות שהמכון נערך לקראתם בשנת השמיטה הקרובה. הרב שליט”א הציג בפני הרבנים את פעילות המכון בקרב החקלאים שומרי השמיטה, את הפעילות […]

 • סיור משתלות

  סיור משתלות לקראת שנת השמיטה

  סיור משתלות לקראת שנת השמיטה עם התקרב שנת השמיטה אשר כבר בפתחנו, מתקבלות במכון בקשות מצד גופים שונים ובהם עיריות, משתלות ועוד, המבקשות הכוונה להתנהלות נכונה לקראת שנת השמיטה. הגאון הרב שניאור זלמן שליט”א ראש המכון ערך בתקופה האחרונה סיור במשתלות החפצות לנהוג על פי כל כללי ההלכה בכל השנים בענייני ערלה  וכלאיים וכעת נערכות […]

 • אתר השמיטה

  בשעה טובה נפתח אתר השמיטה של ...

  בשעה טובה נפתח אתר השמיטה של ישראל שע”י המכון בסייעתא דשמיא מיוחדת,  ולאחר מאמצים מרובים נפתח אתר השמיטה של ישראל שע”י המכון, האתר מנגיש בצורה פשוטה וברורה ומקיפה את נושא השמיטה על כל פרטיו ופרטי פרטיו לכל המעוניין.   מה באתר?   על השמיטה – פרטי דיני השמיטה מחולק לקטגוריות: הדרכות לגינות בשמיטה – כל […]

 • טו בשבט תשפ”א

  לקראת טו בשבט – ראש השנה לאילנות אשר יש בו כמה משמעויות הלכתיות שונות. בנוסף ביום זה ישבו שלומי אמוני ישראל לעריכת שלחן טו בשבט ולאכילת הפירות שנשתבחה בהם ארץ ישראל אנו מגישים לפניכם תכנים אשר נותנים מידע הלכתי אקטואלי אשר יעזור לערוך סדר זה בצורה מושלמת. גם לגבי בדיקת הפירות מחרקים וגם מנהגים נאים […]

 • מיזם: ‘מתחברים לתפילה’ בהילולת רבי דוד ...

  “ותעל שוועתם אל האלוקים” כולנו מתאחדים יחד בתפילה לעצירת המגיפה הנוראה המשתוללת בכל העולם כולו במוצאי שבת פרשת בראשית וביום ראשון א דר”ח מרחשון יומא דהילולא של רבינו דוד ומשה זיע”א שמסר עצמו למיתה כדי לעצור את המגיפה מעל כלל ישראל שבמרוקו בשנת ד אלפים תתקכ”ב התפילה ביוזמתו של הגאון רבי שניאור ז. רווח שליט”א […]

 • המשגיחים והמפקחים התכנסו ללמוד על פרטי ...

  כינוס משגיחים ומפקחים לקראת שנת מעשר עני לקראת שנת מעשר עני שהיא השנה השישית לשמיטה ובה נוהג מעשר עני נערך על ידי המכון כינוס למשגיחי כשרות ומפקחים הפועלים תחת המכון בהשגחה על גידול ושיווק פירות וירקות ללא חשש טבל וערלה. הכינוס נערך במקום פתוח תחת הקפדה על ההנחיות, והועבר דרך ה’זום’ לכלל המשגיחים אשר לא […]