לוגו בית המעשר
|

המשגיחים והמפקחים התכנסו ללמוד על פרטי הדינים לשנת ‘מעשר עני’

ג' תשרי התשפ"א | 21/09/2020

כינוס משגיחים ומפקחים לקראת שנת מעשר עני

לקראת שנת מעשר עני שהיא השנה השישית לשמיטה ובה נוהג מעשר עני נערך על ידי המכון כינוס למשגיחי כשרות ומפקחים

הפועלים תחת המכון בהשגחה על גידול ושיווק פירות וירקות ללא חשש טבל וערלה.

הכינוס נערך במקום פתוח תחת הקפדה על ההנחיות, והועבר דרך ה’זום’ לכלל המשגיחים אשר לא יכלו להשתתף פיזית בעקבות המצב.

בכינוס נשא דברים מו”ר ראש המכון הגאון רבי שניאור זלמן רווח שליט”א אשר ביאר והרחיב את כל דיני ופרטי העניינים

הנוגעים בביצוע נתינת מעשר עני, אשר אצל חקלאים ובתי אריזה גדולים חובה להתמצא בכל פרטי הדינים

בכדי שאופן הפרשת תרומות ומעשרות תתבצע כהלכה.

בסיום הכינוס ניתנה ערכה אישית לכל משתתף ובה ספרי מו”ר ראש המכון שליט”א על הפרשת תרו”מ ושביעית

וכן דפי הסבר מפורטים עם מגוון פתרונות לכל האתגרים העומדים בפני העוסקים במלאכת הקודש.

המשתתפים הודו למכון והעומד בראשו על הכינוס החשוב והליווי התמידי הניתן לאורך כל השנה כולה.