לוגו בית המעשר
|

מעמד חלוקת הפרסים המסורתי של המכון ביום טו בשבט

י"ז שבט התש"פ | 12/02/2020

מעמד חלוקת הפרסים המסורתי של המכון ביום טו בשבט

מעמד תורני רב רושם התקיים השבוע בבית המדרש הגדול “משכן התורה” בראשותו עומד מורינו ראש המכון שליט”א, באלעד ובו הוכתרו עשרת כותבי המאמרים הנבחרים אשר השתתפו בתחרות שיזם המכון בשיתוף עם לשכת מ”מ ראש העיר ר’ יהודה בוטבול שליט”א. ובו השתתף מורינו הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף שליט”א הרב הראשי לישראל.

תחרות המאמרים של המכון הפכה למסורת ביום ט”ו בשבט על ידי המכון, השנה נבחר נושא התחרות: ‘הפרשת חלה’, עשרות רבות של כותבים בהם תלמידי חכמים מופלגים, צורבים צעירים ואברכים חשובים אשר שלחו את מאמריהם למערכת המכון, יצויין כי בכל המאמרים ניכר היה הידע המקיף וההשקעה בכתיבתם.

ועדת בדיקה מיוחדת המורכבת מרבני המכון יגעו ובדקו את המאמרים אשר זוהו על ידי מספר בלבד, ובניפוי אחר ניפוי הגיעו עשרת המאמרים המובחרים ביותר העונים על הקריטריונים שפורסמו, אשר יש בהם ידע רב, ויכולת הרב הכותב לאסוקי שמעתתא אליבא דהלכתא וכו’. מתוך עשרה מאמרים אלו עלו אל קו הגמר שלשת הכותבים אשר נבחרו בשלושת המקומות הראשונים וקיבלו את הפרסים המכובדים.

במעמד שמו דגש הדוברים הרבנים החשובים על חשיבותו של המכון בהעמדת ההלכה בנושאים אלו אשר אין רבים העוסקים בהם, וכי המכון הינו בבחינת העמוד לפני המחנה אשר מוציא ומביא את דעת רבותינו הפוסקים בעניני המצוות התלויות בארץ ועניני כשרות המזון.
מורינו ראש המכון שליט”א עמד בדבריו והזכיר את הדחיפה הגדולה אשר נתן מרן הגר”ע זצוק”ל להקמת המכון בשנת תשנ”ד וכן את עמידתו לצד כל פסק והוראה אשר יצאה מרבני המכון על כל נושא ונושא. ועל כן העלה את התרגשותו הרבה בהגעת מו”ר הראשל”צ לכינוס זה אשר בשנים עברו היה משתתף בו מרן זצוק”ל.

בדבריו ציטט דברים שכתב בעל ה’אגלי טל’ על גדלות יום ט”ו בשבט בענין לימוד התורה, וכתב כי לאחר יום ט”ו בשבט מרגיש הוא שינוי בחידושי התורה שלו, ומוכרח אם כן שעיקר ראש השנה לאילן היינו בדברי תורה. על כן יש ענין גדול בכינוס זה שנעשה ביום ט”ו בשבט אשר מעלים על נס את כתיבת חידושי התורה של תלמידי החכמים בנושאי מצוות התלויות בארץ.

מו”ר הראשל”צ העלה בדבריו את חשיבות המכון והעומד בראשו אשר מחבר חיבורים חשובים מאד ומזכה את הרבים בפעולותיו, כמו כן הדגיש בדבריו את החשיבות לעודד את האברכים בני התורה שלנו בכדי שיתאמצו לכתוב תשובות ומאמרים בהלכה. ולא על ידי לימוד הקיצורים למעשה, אלא לעמול בלימוד הש”ס והפוסקים, כך הדרך שיצאו אברכים אלו כמורי הוראות בישראל.

בכך שיבח הראש”ל את ראש המכון אשר רואים מספריו כיצד מברר את הסוגיא דרך תשובות הראשונים והגאונים מריש ועד גמירא. בסיום דבריו שיבח את מ”מ ראש העיר הרב בוטבול שליט”א על פועליו הרבים וביקש להמשיך ולהרבות פעלים למען בני התורה בעיר.

הכינוס נחתם בנתינת הפרסים לשלשת המקומות הראשונים בהם עלו רבי יוסף פררה שליט”א רבי דניאל רווח שליט”א ורבי משה יגר שליט”א.

הנה מראות המעמד: