לוגו בית המעשר
|

הודעה על סיום מנוי ב’בית המעשר’

לכבוד מזכירות המכון

נא לבטל עבורי את המנוי ב’בית המעשר’ אשר ברשותי.

המנוי ישאר בתוקף עד לסיום התקופה שכבר שולמה על ידי, אך לא תחודש לשנה נוספת.

בברכה

    *

    *

    *