לוגו בית המעשר
|

dates and pomegranates from Israel

י' סיון התשע"ט | 13/06/2019

In Europe, we receive avocados, dates, mangos and pomegranates from Israel.

Are these problematic concerning ערלה?

תודה מראש

שלום וברכה,

בגדר אפשר הכל ייתכן, אולם אין לחוש לערלה עד שיהיה לפחות מיעוט המצוי, שאחרת אין לחוש וכל דפריש מרובא פריש.

למעשה, בתמרים, כמעט ואין חשש כלל לערלה.

מנגו ואבוקדו ורימון אחוזי ערלה נמוכים מאד לשנה זו פחות מאחוז

אשר על כן הלכה למעשה אפשר להשתמש ללא חשש בהסתמך על רובו ככולו ממש שאיננו ערלה.